Undervisningstilbud for voksenopplæringsgrupper

Undervisningsopplegget er skreddersydd til grupper fra voksenopplæringen. Undervisningen tar hensyn til språklige og kulturelle forskjeller, og gir anledning til å uttrykke egne meninger om verdier og utfordringer i samfunnet.

For de av dere som av ulike grunner ønsker et besøk av kortere varighet, tilbyr vi et opplegg som inneholder en introduksjon til 22. juli og terroristens mål og motiv, etterfulgt av en selvstendig utstillingsvandring, og avslutningsvis en oppsummerende samtale. I denne samtalen får dere anledning til å stille spørsmål og komme med egne refleksjoner.

Velkommen til 22. juli-senterets nye nettside!

Nettstedet vårt er helt nytt og vi jobber fortsatt med å forbedre det. Dersom du finner feil eller opplever noe ved siden som ikke funker som det skal, vennligst kontakt oss på post@22julisenteret.no. Takk for hjelpen!