Få av dagens skoleelever har egne minner om terrorangrepet 22. juli 2011. Men det er de som skal viderefortelle 22. juli-historien til kommende generasjoner. Det forutsetter et eierskap til historien, deltakelse, og ikke minst en invitasjon inn i samtalene om 22. juli. For å nettopp invitere elevene inn i disse samtalene, arrangerer 22. juli-senteret årlige skolekonkurranser. Hvert år belyser vi nye sider ved terrorangrepet, der elevene får utforske 22. juli-historien på engasjerende og kreative måter.

Vinnerne av skolekonkurransen 2023 - Lotta, Margarita og Tiril ved Averøy ungdomsskole og Cornelia og Emma fra Fredrik II videregående skole

I årets skolekonkurranse spurte vi elever på ungdomskoler og videregående skoler over hele landet: Hva synes dere vi skal lære bort om 22. juli? Elevene fikk i oppgave å lage et undervisningsopplegg basert på hva de selv mener er viktig å lære bort om 22. juli. I år valgte vi å kåre to vinnere, en fra ungdomsskole og en fra videregående skole.

Vinnerbidraget fra Tiril, Lotta og Margarita ved Averøy ungdomsskole kommer med gode refleksjoner om hvordan vi kan lære om 22. juli og hva skal vi sitte igjen med etter undervisninga. De har flere forslag til gruppeaktiviteter, har laget egne øvelser og har inkludert begrepsforklaringer underveis i opplegget. Undervisningsopplegget er variert og inkluderer ulike perspektiver på 22. juli, som beredskapen, personlige fortellinger, rettsaken og terroristens radikaliseringsprosess.

Vinnerbidraget fra Cornelia og Emma ved Fredrik II vgs. Bidraget er et forslag til en skoletime som inneholder refleksjonsoppgaver, en tankekart-øvelse og videoklipp, som er et utklipp fra en av de første sendingene hos NRK 22. juli. De har lagt opp til at elevene skal jobbe med en tidslinje for å undersøke hva som skjedde 22. juli, i tillegg til en fordypningsoppgave knyttet til Arbeiderpartiet der elever skal sammenligne hva de mener med det tankegodset terroristen har.

Tusen takk til både Tiril, Lotta og Margarita fra Averøy ungdomsskole og Cornelia og Emma fra Fredrik II vgs for veldig gode bidrag, og gratulerer så mye med seieren til alle fem!

Vinnerseremoni

I filmen under kan du se vinnerseremonien for 2023, der vi kåret vinneren av skolekonkurransen Hva skal vi lære bort om 22. juli?


Lilla plakat med en illustrasjon av en grønn tavle med treramme. På tavlen er det skrevet i "kritt" Hva skal vi lære bort om 22. juli? Skolekonkurranse 2023.
Kåring av 22. juli-senterets skolekonkurranse 2023

Vinneren av skolekonkurransen 2022 - Lambertseter videregående skole

Vinnerbidraget i skolekonkurransen 2022 – 22. juli og rasisme utfordret elevene til å utforske koblingen mellom terrorangrepet og rasisme. Vinnerbidraget ble laget av elever ved Lambertseter videregående skole. De fikk utdelt tilfeldige boksider, og tegnet, malte og fremhevet ord og setninger i sidene som de mener kan fortelle oss noe om 22. juli og rasisme. Elevene ønsker å vise oss hvordan referanser til 22. juli finnes mange steder, også der vi ikke forventer at de skal dukke opp. Noen av rammene er tomme for å symbolisere de som ikke lenger kan fortelle, og stemmene som ikke har sluppet til siden 22. juli 2011. Kunnskapsminister Tonje Brenna sa i sin tale til vinneren av konkurransen at bidraget minner oss om at ordene våre betyr noe. I trøst og omtanke, men også de ordene som sårer og skader. Like viktig er de i arbeidet for et inkluderende samfunn.

Vinnerseremoni 2022

I filmen under kan du se vinnerseremonien for 2022, der vi kåret vinneren av skolekonkurransen 22. juli og rasisme.

Illustrasjon med fargerik bakgrunn og fargerik typografi, der det leses "Demokrati. Høyreekstremisme. Likestilling. Fred. Ungdom. Ungdom. Ytringsfrihet. Minoritet.  Identitet. 22. juli. Kultur".
Vinnerseremoni 2022, med kåring av vinneren av skolekonkurransen '22. juli og rasisme'.

Vinner av skolekonkurransen 2021 - Lilou og Salma ved F21

Vi arrangerte første konkurranse i 2021. Da var det 10 år siden terrorangrepet. Vi spurte elevene: To setninger gjentar seg når vi snakker om 22. juli, «Vi må aldri glemme» og «Aldri mer 22. juli». Hva legger dere i dette? Og hvordan skal vi sørge for at de budskapene ikke bare blir tomt prat? Salma og Lilou i åttende klasse ved Fyrstikkalleen skole vant i 2021 med filmen «Aldri mer 22. juli».

Plakat med sort bakgrunn og tekst "Aldri mer 22. juli".
Film av Lilou og Salma fra Fyrstikkalleen skole, som vant 22. juli-senterets skolekonkurranse 2021.

Vinnerseremoni 2021

I filmen under kan du se vinnerseremonien for 2021, der vi kåret vinneren av skolekonkurransen Aldri mer 22. juli?.

Vinnerseremoni 2021, med kåring av vinneren i skolekonkurransen 'Aldri mer 22. juli?'