Hopp til innhold

Undervisningstilbud til skoleklasser

Flesteparten av dagens skolelever har få eller ingen egne minner fra 22. juli, og må derfor lære om terrorangrepet på samme måte som de lærer om andre historiske hendelser. Elevene trenger redskaper til å lese og tolke de mange referansene til 22. juli som preger den samtiden de lever i. Gjennom historiske og aktuelle sitater og bilder knyttet til 22. juli, skal elevene skape sine egne samtaler og få frem hva de mener er viktig å snakke om når vi snakker om 22. juli – i dag og i fremtiden. På den måten får de eierskap til 22. juli-historien.

Anbefalt for: 10. trinn - Vg3

En jente og tre gutter foran en hvit tavle der det henger noen bilder med ugjenkjennelig motiv, noen fargerike lapper med ulesbar tekst, og rødt tegnet piler. En av guttene står og peker med en rød tusj på en av lappene. De andre guttene sitter og lytter til ham.
Undervisning i Teatergata 10

I dette undervisningsopplegget får elevene møte mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold, og får høre deres historier om tiden før, under og etter terrorangrepet. I forkant av vitnefortellingene jobber elevene med ulike kilder til 22. juli og opparbeider seg en forståelse av hvordan vi pusler sammen brikkene vi trenger for å forstå mest mulig av hva som skjedde 22. juli 2011.

Anbefalt for: 9. trinn - Vg3

En gruppe ungdommer sitter på hvite stoler i en sirkel. Photo.
En skoleklasse under undervisningsopplegget "Min historie: fortellinger fra og om 22. juli".

Elevene reflekterer rundt ulike kilder til 22. juli, og diskuterer kildenes innhold, verdi og mangler. Opplegget gir elevene innsikt i 22. juli som en historisk hendelse, og gir et overblikk over terrorangrepets årsaker og konsekvenser. Opplegget fungerer også som en øvelse i kildekritikk og historiebevissthet.

Anbefalt for: 8. trinn - Vg3

En hvit tavle med et stor blå rektangel i midten, et barnebrev om 22. juli. Til venstre på tavlen står to overskrifter med "kilden forteller noe om..." og "kilden forteller lite om...". Noen har fylt ut svar med blå tusj under hver overskrift.
Oppgavebesvarelse i undervisningsopplegget Fortellinger om 22. juli: historiebevissthet og kildekritikk

Elevene utforsker årsaker til terroren 22. juli, deriblant forutsetninger i samfunnet og hvilke faktorer som kan ha bidratt til Anders Behring Breiviks radikaliseringsprosess. Elevene jobber med årsakskort og skal plassere dem etter viktighet. Vi snakker sammen om hvorfor det er vanskelig å forstå, men også hvorfor det er viktig at vi gir det et forsøk.

Anbefalt for: 9. trinn - Vg3

Tre mennesker jobber rundt en hvit magnettavle med lilla lapper på. På de lilla lappene er det en overskrift og en tekts under. Den ene personen skriver på tavla med en tusj.
Arbeid med årsaksopplegg.

I dette undervisningsopplegget trekker vi linjer mellom 2. verdenskrig, terrorangrepene 22. juli 2011 og 10. august 2019. Vi sammenligner nazistenes bruk av propaganda og karikaturer og dagens internettkultur med særlig fokus på konspirasjonsteorier og memes.

Vi anbefaler skoleklasser som bestiller dette opplegget å også besøke HL-senteret. De tilbyr et undervisningsopplegg om andre verdenskrig og propaganda som peker frem mot undervisningsopplegget på 22. juli-senteret.

Anbefalt for: 9. trinn - Vg3

For de av dere som av ulike grunner ønsker et besøk av kortere varighet, tilbyr vi et opplegg som inneholder en introduksjon til 22. juli og terroristens mål og motiv, etterfulgt av en selvstendig utstillingsvandring, og avslutningsvis en oppsummerende samtale. I denne samtalen får dere anledning til å stille spørsmål og komme med egne refleksjoner.

Dette er det korteste undervisningsopplegget vi tilbyr på 22. juli-senteret. Her får dere en introduksjon til 22. juli og terroristens mål og motiv, før dere gjennomfører en selvstendig vandring i utstillingen.

Dette er ikke et undervisningsopplegg, men et tilbud til skoleklasser som ønsker å besøke utstillingen når vi ikke har ledig kapasitet til undervisning. Klassen møtes av en utstillingsvert som gir kort praktisk informasjon til klassen før dere går en selvstendig vandring i utstillingen. Benytt dere veldig gjerne av ressursene på "I klasserommet" på nettsiden vår for å få et bedre utbytte av besøket.

Besøksinformasjon

Fri entré. Grupper bes bestille via vårt bookingssystem. Regjeringskvartalet er stengt for all biltrafikk. Nærmeste parkeringshus er Sentrum P-hus.
Besøksadresse
Teatergata 10 - 0180 Oslo
Offentlig transport
Buss 37, 33 og 70 Trikk 11, 17 og 18
Kart over hvor 22. juli-senteret ligger