Retningslinjer

  • Det er tillatt å ta bilder og/eller filme i utstillingen. Det er ikke tillatt å ta bilder i minnerommet, eller av filmene i utstillingen.
  • Det er ikke tillatt å stille kamera mot utgang fra minnerommet slik at det blir ubehagelig for besøkende som kommer ut.
  • Generelt skal presse ikke bruke/vise/publisere opptak av besøkende hvis det ikke avklares på forhånd.
  • Hvis journalister vil intervjue noen inne i senteret skal det avtales utenfor, og på forhånd.
  • Det er ikke anledning til å drive oppsøkende virksomhet inne i 22. juli-senteret.