Hopp til innhold

Her finn du våre postjornalar sortert på år og veke. Journalane finst i pdf-format. Oversyn over inn- og utgåande post blir lagt ut kvar veke. Viss eit vekenummer saknast, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

22. juli-senteret er lovpålagt å gjera dei offentlege postjournalane sine tilgjengelege for allmenta på internett. Ein journal er systematisk og fortløpande registrering av alle inngåande og utgåande saksdokument. 22. juli-senterets postjournal blir kvar andre veke publisert i pdf-format.

Krav om innsyn blir sendt til post@22julisenteret.no. Hugs å merka emnefeltet med innsyn og saksnummer

Ved krav om innsyn blir personopplysningar i samsvar med utleverte offentleglova og forvaltningslova.