Hopp til innhold

Tilbud for andre grupper

Dette opplegget inneheld ein introduksjon til 22. juli og måla og motiva til terroristen, etterfølgt av ein sjølvstendig vandring i utstillinga. Avslutningsvis vert det ein oppsummerande samtale. I denne samtala får de høve til å stille spørsmål og kome med eigne refleksjonar.

Dette opplegget inneheld ein introduksjon til 22. juli, måla og motiva til terroristen, etterfølgt av ein sjølvstendig vandring i utstillinga.

Dersom vi ikkje har ledig kapasitet til eit organisert opplegg, har vi tilbod om eit besøk i vår utstilling. Her vil gruppa verte møtt av ein utstillingsvert som gjer dykk kort praktisk informasjon før de vandrar i utstillinga på eiga hand. For eit betre utbytte av besøket, sjå gjerne på ressursar undar "I klasserommet" på nettsida vår.

Kontakt oss

Har du generelle spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta gjerne kontakt!

Bokmålsversjon