Hopp til innhold

Innhold

Plakater med tekst som henger foran stort hvitt bygg
newsArtikkel

Domstolene og det norske samfunnet

sitat symbolSitat

Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil falle tilbake til den atferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011.

Dom fra Telemark Tingrett
Sak om prøveløslatelse av 22. juli-terroristen, februar 2022.
sitat symbolSitat

Å ha gjort så mye vondt mot andre, men selv bli behandlet humant med alle rettigheter intakt, er for meg selve kjernen i verdier som menneskeverd, menneskerettigheter og rettssikkerhet.

Geir Lippestad, advokat og forsvarer for 22. juli-terroristen i rettssaken i 2012
sitat symbolSitat

Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Anine Kierulf, fagdirektør, NIM
sitat symbolSitat

La oss straffe gjerningsmannen med stillhet og overøse de berørte med kjærlighet. La oss ikke gi han det han var ute etter! #oslo #utøya

@sterita
Twitter / 24. juli 2011
Tre hender. To hender i håndjern. Mann i dress. Uskarp bakgrunn
newsArtikkel

Forvaring i 22. juli-saken

sitat symbolSitat

Den rettslige beskyttelse av ytringsfriheten har først og fremst vært en garanti for at ikke stater, formelt eller reelt, skal begrense eller gripe inn i individers ytringsfrihet.

Anine Kierulf, fagdirektør, NIM
sitat symbolSitat

Breivik kan løslates etter 21 år hvis faren for gjentakelse av ny og alvorlig kriminalitet ikke lenger er nærliggende. Hvis sannsynligheten for at Breivik vil begå ny og alvorlig kriminalitet fremdeles er høy, kan retten forlenge tidsrammen med inntil fem år. Det er ingen grense for hvor mange ganger retten kan forlenge tidsrammen.

Berit Johnsen og Birgitte Langset Storvik, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).
sitat symbolSitat

Jeg håper #Oslo #Utoya morderen blir behandlet på en fornuftig, rettferdig og demokratisk måte... for det er alt han IKKE er.

@tbskyen
Twitter, 23 juli 2011
sitat symbolSitat

«Vi må aldri oppgi våre verdier. Vi må vise at vårt åpne samfunn består også denne prøven. At svaret på vold er enda mer demokrati. Enda mer humanitet. Men aldri naivitet.»

Jens Stoltenberg, Statsminister
Pressekonferanse, 22. juli 2011 22:41.
Mann hilser på annen mann i dress. En politimann i bakgrunnen. Lys bakgrunn.
newsArtikkel

Breiviks søksmål mot staten 2016-2017

Blå bakgrunn. Hvitt merke med krans og verdenskart.
newsArtikkel

Menneskerettigheter

Bilde av et lokale hvor en rettssak foregår. Flere formelt kledde mennesker, to personer i rettskappe og fire politibetjenter. Foto
newsArtikkel

Rettssaken mot Breivik i 2012

Fire mennesker sitter ned og ser frem for seg. Terroristen, Breivik, står oppreist til høyre i bildet.
newsArtikkel

Tilregnelighetsspørsmålet

sitat symbolSitat

Ordet hevn har svært sjelden blitt nevnt. Så gjengjeldelse i denne rettssaken handler ikke så mye om hevn, men mer om å tilbakestille hva som er rett og galt, og fokusere på hvordan vi kan forhindre at noe slikt skjer igjen i fremtiden.

Laila Bokhari / forsker ICCT
2013
sitat symbolSitat

Selv om Breivik søker om prøveløslatelse hvert år etter han har fått avslag, er det lite trolig at han blir prøveløslatt med det første. Det er fordi han ikke har vist noen tegn til å endre seg de første ti årene etter at han utførte terrorhandlingene.

Berit Johnsen og Birgitte Langset Storvik, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).
sitat symbolSitat

Det ble tydeligst da aktoratet valgte å avspille den hjerteskjærende telefonsamtalen fra en av jentene på øya (…) plutselig ble fokus flyttet tilbake til der det gjør vondt. Etter timevis med tall. Selv om de drepte også ble tilkjennegjort med navn, alder et cetera, så trengte jeg noe som hadde en tydelig personlighet. Jenta overlevde, og unngikk dermed å bli et av tallene. Og det slo inn med full kraft at hver og en av disse 77 har en egen stemme, en egen lyd og en egen identitet. At de overhodet ikke er tall.

Kristopher Schau
Rettsnotater
sitat symbolSitat

Oslo tingretts behandling av 22. juli-saken kan også nevnes som et eksempel på en sak hvor domstolen ble satt under press. Det var nemlig sterke forventninger i samfunnet om at gjerningspersonen måtte stilles til ansvar og straffes som tilregnelig.

Nils Gunnar Skretting, Institutt for offentlig rett, UiO
Snauklipt person med dress, terroristen, står med hendene utslått. Man ser ryggen til personen. I bakgrunnen sitter to personer bak et bord og ser på mannen.
newsArtikkel

Rettssak om prøveløslatelse av 22. juli-terroristen i 2022

Street art med bilde av av en person som tagger teksten "Free speech" på rosa bakgunn. Det står tekst: "Conditions Apply".
newsArtikkel

Ytringsfrihet

sitat symbolSitat

Debatten om tilregnelighet var viktig, og debatten om beredskap var viktig. Sorg og kjærlighet var viktig. Da dom var avsagt og tilregnelighet var avklart, skulle vi kanskje vært mer oppmerksomme på den politiske debatten. Det ble sagt at dette var høyreekstremt og et angrep på AUF og Ap, men det kom i skyggen.

Jens Stoltenberg / tidligere statsminister
Vitnesamtale i Oslo Universitets aula, 21. juli 2021