Hopp til innhold

Vi søker lærerstudenter til undervisningsengasjement

22. juli senteret skal rekruttere engasjerte og ansvarsfulle lærerstudenter for å bistå i senterets undervisning våren 2024.

En underviser hever den venstre hånden mens han snakker med en gruppe av gutter som sitter og ses bakfra.
Undervising i 22. juli-senteret

Om 22. juli-senteret

22. juli-senteret er et nasjonalt minne- og læringssenter som skal formidle kunnskap om terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon skal 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i å gjennomføre undervisning med elever fra 8. trinn til VG3. Det vil også være en del administrativt arbeid i tilknytning til undervisning.

Hvem er du?

22. juli er en tematikk som er givende, til tider krevende og svært engasjerende. Vi ønsker oss lærerstudenter som har reflektert rundt samfunnsoppdraget vårt, ser på dette som en spennende utfordring, og tar med seg sin erfaring og engasjement for elevene inn i arbeidet.

Vi ser etter deg som:

Ønsker å bidra til god undervisning for en variert elevgruppe

  • Viser interesse og engasjement for 22. juli-senterets samfunnsoppdrag
  • Er selvgående og tar initiativ
  • Trives med undervisning om kontroversiell tematikk, meningsbrytning i klasserommet etc.
  • Tar til deg veiledning
  • Er nysgjerrig og lærevillig

Nødvendige kvalifikasjoner

Du er student ved grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller PPU og nærmer deg slutten av studieløpet. Det er ønskelig at du tar historie, samfunnsfag, religion eller lignende studieretninger i lærerutdanningen.

Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

  • Gode pedagogiske evner
  • Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse
  • God til å bygge relasjoner med de som kommer til oss for å få undervisning
  • Du er serviceinnstilt og ha evne å jobbe strukturert og i team
  • Du mestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdag

Annet

Det er ønskelig med rask tiltredelse. Engasjementene er timelønnet og varer til midten av juni 2024. Engasjementet kan forlenges ved behov.

Lønn: Årslønn beregnet av full stilling er 400 000 - 450 000. Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingskode: Førstekonsulent.

For nærmere opplysninger ved

Fagansvarlig for undervisning, Stine Furan, 92 61 24 16

Søknad med vedlagt CV sendes på epost til Nille Lauvås, nille.lauvas@22julisenteret.no innen 4. februar 2024.