Innledning

Denne personvernerklæringen gjennomgår hvilke personopplysninger 22. juli-senteret samler inn, hvor lenge opplysningene lagres og hva de benyttes til. 22. juli-senteret er behandlingsansvarlige for behandling av dine personopplysninger til fastsatte formål. Som behandlingsansvarlig vil 22. juli-senteret være ansvarlig for at bruken av dine personopplysninger gjøres på en lovlig og sikker måte.

Begreper

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, mens behandling omfatter enhver bruk av disse. Personvernregelverket gjelder i utgangspunktet all behandling av personopplysninger som utføres med elektroniske hjelpemidler eller inngår i et personregister.

En behandling er enhver operasjon som gjøres med personopplysninger. Dette omfatter blant annet innsamling, registrering, prosessering, lagring, sletting, osv.

Den behandlingsansvarlige erden virksomheten som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer på en lovlig måte, bestemmer hvilke formål personopplysningene skal benyttes til og hvilke virkemidler som skal benyttes.

Personopplysninger skal kun benyttes til spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål.

Databehandler er den virksomheten som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Databehandleravtale er en avtale mellom databehandleren og den behandlingsansvarlige som fastetter hvordan personopplysningene skal behandles og hva de skal behandles til. Databehandleravtalene etablerer klare ansvars- og myndighetsforhold for alle som opptrer som databehandlere for 22. Juli-senteret.

Hver behandling av personopplysninger må være basert på et rettslig grunnlag. Behandlingen er kun lovlig dersom:

  • Den registrerte har samtykket til at personopplysningene sine behandles til et bestemt formål.
  • Behandling av personopplysninger er nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en avtale som den registrerte er part i.
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til lov.
  • Behandlingen er nødvendig for å ivareta den registrerte sine vitale interesser.
  • Den er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
  • Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende friheter går foran og krever vern av personopplysninger.

1. Hvor samler 22. juli-senteret inn dine personopplysninger?

1.1 Når du besøker 22. juli-senteret sin nettside, lagres informasjonskapsler på din enhet. En enhet er for eksempel din pc eller mobiltelefon. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt på enheten og som gjør det mulig å samle inn data om bruken av våre nettsider. For å lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler, les vår Informasjonskapsler-erklæring.

1.2 Når du besøker og interagerer med 22. juli-senteret sin Facebook-side og Instagram-konto. 22. juli-senteret har et felles behandlingsansvar med Facebook for behandling av personopplysninger som foregår på Facebook-siden og Instagram-kontoen.

1.3 22. juli-senteret samler inn personopplysninger fra deg direkte når du booker besøk i våre lokaler, melder deg på deltakelse i undervisning og/eller utstillinger.

1.4 Når personer med en tilknytning til 22. juli deler sine historier og/eller sender inn kulturhistorisk materiell, vil 22. juli-senteret i enkelte tilfeller behandle personopplysninger dersom dette er nødvendig.

1.5 Det er montert overvåkningskameraer i 22. juli-senteret sine lokaler for å forebygge og avklare straffbare handlinger, samt bevare våre ansatte sin sikkerhet.

1.6 Når du søker på stilling hos 22. juli-senteret vil vi behandle dine personopplysninger.

2. Behandling av personopplysningene, formål, lagringstid og rettslig grunnlag

2.1 Forbedring av vår nettside

Når du besøker våre nettsider, blir din adferd sporet og benyttet som statistikk. Dette er fordi at vi skal kunne analysere hvordan vår nettside blir brukt, og hvordan nettsiden kan forbedres. Til dette formålet samler vi inn følgende opplysninger: IP-adresser, IPs geografiske lokalisering, informasjon om sidene som ble sett og filene som ble lastet ned, sidevisningsvarighet, dato og tidspunkt, informasjon om browser og skjermoppløsning. Opplysningene anonymiseres før de inngår i statistikken. 22. juli-senteret har inngått databehandleravtale med leverandøren av systemet som muliggjør innsamling og presentering av web-statistikk. Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen, er ditt samtykke til å spore din adferd for å lage statistikk for å tilpasse og forbedre vår nettside.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å slette informasjonskapslene manuelt. Når du manuelt sletter informasjonskapslene fra din nettleser, som du tidligere har samtykket til, vil vi ikke kunne spore adferden din lenger. Du skal da få opp informasjonskapsler-banneret på nytt neste gang du går inn på nettsiden. Velger du å trykke Nei takk på informasjonskapsler-banneret, sporer vi ikke aktiviteten din.

Slik administrer du informasjonskapsler i de forskjellige nettlesere.

2.2 Facebook-side

2.2.1 Spredning av kunnskap om 22. juli

Når du besøker og interagerer med 22. juli-senteret sin Facebook-side og Instagram-konto, registreres personopplysninger ved følgende tilfeller:

-Når du publiserer ytringer i kommentarfeltet på innlegg

-Bruk av siden (avgi "likes" og "reaksjoner")

-Enkeltpersoner deler innlegg fra senterets konto

-Enkeltpersoner sender henvendelser til 22. juli-senteret via Messenger

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er 22. juli-senteret sin berettiget interesse i å opplyse allmennheten om 22. juli, spre kunnskap, og motvirke konspirasjonsteorier og ekstremisme.

2.2.2 Publisering av bilder, video, og/ eller tekst som inneholder personopplysninger

Når vi publiserer dine personopplysninger på vår Facebook-side eller Instagram-konto i form av bilder, video og/eller tekst, vil det være basert på ditt samtykke.

2.2.3 Innsikt i hvordan brukere interagerer med Facebook-siden

Når enkeltpersoner interagerer med Facebook-siden, benytter Facebook et analyseverktøy til å produsere innsikt. 22. juli-senteret bruker følgende opplysninger til statistikkformål:

-Føre statistikk på følgere av Facebook-siden (benyttes til å vurdere hvilken demografi vi når ut til, dette omfatter opplysninger knyttet kjønn, alder, region, osv.)

-Enkeltpersoner som reagerer eller gir "likes" til innlegg på siden (benyttes til å vurdere hva slags innhold som produserer mest "likes")

-Kommentarer på innlegg benyttes i kvalitative innspill til vurderinger av innhold

22. juli-senteret har en berettiget interesse i å kunne rapportere bruk av Facebook-siden for vurdering av hva slags innhold som genererer likes og engasjement/måloppnåelse.

2.2.4 Promotering av 22. juli-senteret via Facebook / Instagram

For å promotere arrangementer, utstillinger og/eller 22. juli-senteret generelt, benytter vi en segmenteringstjeneste fra Facebook / Instagram som gjør at personer med en aktiv Facebook- eller Instagram-konto kan motta annonser i sin Facebook- eller Instagram-feed. 22- juli-senteret kan fastsettekriterier for hvilke målgrupper som skal motta annonsene. Dette kan f.eks. være de som er følgere av 22. juli-senteret eller personer som er i en gitt aldersgruppe, region, kjønn og/eller registrert yrke.

22. juli-senteret har en berettiget interesse i å kunne promotere arrangementer, utstillinger, fortellinger, ol. til brukere på Facebook og Instagram. Vi vil ikke ha innsyn i hvem som oppfyller kriteriene og som dermed mottar annonsene med mindre det er snakk om følgere av 22. juli-senteret sine kontoer på sosiale medier. Hvis du ønsker å lese mer om hvordan annonsepreferanser fungerer hos Facebook og hvordan du kan minimere dette, klikk her.

Dersom du har en bruker på Facebook, kan du endre dine innstillinger her.

2.3 Besøk av 22. juli-senteret sine lokaler

Når du booker besøk, og/eller deltakelse på undervisning eller foredrag hos 22. juli-senteret gjennom vår bookingløsning, registrerer vi følgende opplysninger: navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og type browser. Dersom du er ansatt på en skole og skal ta med skoleklassen, registreres også informasjon om skolen hvor du er ansatt.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er basert på ditt samtykke. Personopplysningene knyttet til din registrering, vil slettes ett år etter bestillingen. Vi har inngått en databehandleravtale med leverandøren av systemet for bestilling av besøk. 22. juli-senteret fører anonymisert statistikk på antall deltakere i undervisning, hvilke skoler eller gruppe, og geografisk området.

2.4 Besvarelse og arkivering av henvendelser

Når du sender henvendelse til 22. juli-senteret, vil vi behandle dine opplysninger for å kunne besvare denne. Vi vil også vurdere om henvendelsen må arkiveres. Dersom dette er tilfelle, vil vi arkivere henvendelsen i henhold til reglene i Arkivlova og arkivforskriften. Behandlingen av dine opplysninger i forbindelse med arkivering av henvendelser, er vår rettslige forpliktelse i henhold til Arkivlova.

2.5 Lagring, formidling og publisering av historier fra vitner, berørte og andre personer med en tiknytning til 22. juli

22. juli senteret sitt samfunnsoppdrag er å formidle minne og kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011. For å kunne formidle den enkelte sine historier og bevare kulturhistorisk materialet vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å behandle personopplysninger. Dette omfatter blant annet opplysninger knyttet: navn, alder, fødselsdato, kontaktopplysninger, bilder, lydopptak og/eller særlige kategorier av personopplysninger (f.eks. etnisitet, religion, politisk oppfatning, filosofisk overbevisning og helseopplysninger).

Behandlingen av opplysningene er basert på ditt samtykke, og vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og personopplysningene vil da anonymiseres. Samtykke vil fornyes hvert tiende år, og dersom du ikke fornyer ditt samtykke, vil dine personopplysninger anonymiseres. 22. juli-senteret har inngått en databehandleravtale med leverandøren av forvaltningssystemet hvor opplysningene lagres. Dersom personopplysningene skal benyttes til forskningsformål, vil det innhentes et nytt samtykke for det dette.

2.6 Undervisningsformål - vitner

For å legge til rette for at personer med en tilknytning til 22. juli skal delta på undervisning, utstilling eller et annet arrangement, vil 22. juli-senteret behandle personopplysninger for å administrere og fasilitere deres deltakelse. Dette omfatter å behandle opplysninger knyttet til navn, kontaktopplysninger, informasjon om den enkelte sin historie som forberedelse til undervisning, og kontonummer for utbetaling av honorarer og utlegg.

Denne behandlingen er nødvendig for at 22.juli-senteret skal oppfylle en avtale med den enkelte som deltar i undervisningen.

2.7 Overvåkningskamera

I 22. juli-senteret sine lokaler er det satt opp overvåkningskameraer hvor det blir tatt bildeopptak. Overvåkningskameraene benyttes til å forebygge, oppklare straffbare handlinger og ivareta de ansatte sin sikkerhet.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er 22. juli-senteret sin berettigede interesse i å ivareta de ansatte sin sikkerhet, samt forebygge og oppklare straffbare handlinger. Bildeopptak lagres i 7 dager hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som er databehandler for 22. juli-senteret. DSS er ansvarlig for ivaretakelse av sikkerheten i regjeringskvartalet.

2.8 Jobbsøkere

Når du søker jobb hos 22. juli-senteret behandler vi personopplysninger for å vurdere din søknad. Dette omfatter din CV, søknad og referanser. 22. juli-senteret benytter Jobbnorge som rekrutteringssystem. Alle søknader i rekrutteringssystemet blir slettet 12 måneder etter at ansettelsesprosessen er avsluttet. Tilgangen til både rekrutteringssystemet og tilsettingssaker i arkivsystemet er begrenset til tjenstlig behov.

Behandlingen av opplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom søknaden din inneholder særlige kategorier personopplysninger, er det rettslige grunnlaget for behandlingen nødvendig for at 22. juli- senteret skal kunne oppfylle sine forpliktelser og utøve særlige rettigheter på området arbeidsrett, samt vurdere en arbeidstakers sin arbeidskapasitet.

3. Mottakere av personopplysninger og innsyn etter offentleglova

22. juli-senteret overleverer ikke dine personopplysninger med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for dette. Eksempler på rettslig grunnlag kan være at overleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller en rettslig forpliktelse som pålegger å gi ut informasjon.

22. juli-senteret er etter arkivlova (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra 22. juli-senteret føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal:Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger. Alle som ønsker det, kan be om innsyn i 22. juli-senteret sine saksdokumenter etter offentlighetsloven. Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.

4. Hvor i verden lagres dine personopplysninger?

Alle personopplysninger vi benytter, lagres kun i land innenfor EU-/EØS-området.

5. Dine rettigheter

Nedenfor finner du en oversikt over dine rettigheter, samt hva de innebærer og hvordan du kan utøve disse. Dersom du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger og rettigheter, kan du ta kontakt med 22. juli-senteret sitt personvernombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

5.1 Tilbaketrekning av samtykke

Hvis du har avgitt ditt samtykke for at 22. juli-senteret skal kunne behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke dette tilbake.

5.2 Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i personopplysningene 22. juli-senteret behandler om deg.

5.3 Retting av personopplysninger

Dersom du mener personopplysningene som behandles er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at disse rettes eller suppleres.

5.4 Sletting av personopplysninger

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt».

5.5 Rett til dataportabilitet

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke eller oppfyllelse av en avtale du har inngått med 22. juli-senteret, har du rett til å kreve at dine opplysninger blir utlevert i et maskinlesbart strukturert format slik at de enkelt kan overføres til en annen virksomhet. Du kan også be 22. juli-senteret om å utlevere opplysningene til en annen virksomhet.

5.6 Rett til begrensning

I enkelte tilfeller har du rett til å begrense vår behandling av dine personopplysninger. Dette betyr at dine personopplysninger bare lagres, men at de ikke benyttes til noe. Denne retten gjelder særlig i tilfeller hvor du ikke ønsker at dine opplysninger skal slettes ettersom de kan være nødvendige for deg å benytte, som f.eks. i en fremtidig rettstvist.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du kontakte vårt personvernombud:

Kontaktperson: Bjørg Kristine Michalak-Paulsen

Telefonnummer: 93 07 68 58

E-postadresse: bjmi@22julisenteret.no