Hopp til innhold

Skolekonkurranse: Hva skal vi lære bort om 22. juli?

22. juli-senteret inviterer til skolekonkurranse for 2023!

Elever står rundt lærer og forteller om høyreekstremisme. Lærer lytter og noterer.
Illustrasjon til skolekonkurransen 2024

Skolekonkurransen for 2023 er nå avsluttet. For mer informasjon om skolekonkurransen ved 22. juli-senteret og om de ulike vinnerbidragene, trykk på denne linken.

Kjære elev

Hva synes du er viktig å lære om 22. juli, og på hvilken måte? Her er det du som skal bestemme!

I 2021 markerte vi at det var ti år siden terrorangrepet, og du har nok ikke så mange egne minner om terrorangrepet i 2011.

Derfor lurer vi på:

Hva skal vi lære bort om 22. juli?

Hva, og hvordan, ville du lært medelever uten egne minner, om 22. juli? Se for deg at du skal utforme en skoletime om 22. juli - hvordan ville du gått frem? Hva er viktig å vite om terrorangrepet, og hvordan ville du undervist for å få frem det du mener er viktigst? Vi vil høre dine gode ideer til hvordan en skoletime om 22. juli kan se ut!

Husk på:

  • At dere viser oss hva dere mener må med i undervisning om 22. juli

  • At dere viser hvilke arbeidsmetoder (som gruppearbeid, fremføring eller prosjektarbeid) dere ønsker å inkludere i undervisning om 22. juli

Hva skal dere sende inn til oss?

Det dere skal sende inn til oss er et innblikk i hvordan deres skoletime ville sett ut, for eksempel gjennom film, PowerPoint-presentasjon, tegneserie eller fotografier. Dere kan sende inn bidrag individuelt eller som gruppe. Dere velger med andre ord selv hva slags sluttprodukt dere vil sende inn til oss. Dere skal også fylle ut og legge ved et følgeskjema, som dere kan finne og laste ned, nederst på denne siden.

Vi vil vise frem vinnerbidraget, og andre gode bidrag, i våre sosiale medier og på 22. juli-senteret.

Kriteriene for deltakelse og innlevering av bidrag i skolekonkurransen er som følger:

  • Elever på ungdomsskole og videregående skole kan delta.
  • Lærer må melde klassen på konkurransen ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet til høyre.
  • En klasse kan sende inn flere bidrag. Lærer organiserer dette.
  • Bidraget skal sendes inn digitalt til post@22julisenteret.no. Merk e-posten med: Skolekonkurranse 2023.
  • Bidraget skal sendes inn sammen med et følgeskjema. Det finner du under.
  • Bidraget skal leveres innen fredag 31. mars 2023.
  • Bidraget skal svare på oppgaveteksten.

Kjære lærer

I 2023 markerer vi at det har gått 12 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Dagens skoleelever har svært få, til ingen, egne minner om terrorangrepet, og må lære om 22. juli slik de lærer om andre historiske hendelser. Det er også de samme elevene som i fremtiden skal fortelle om terrorangrepet til kommende generasjoner, og som skal delta i demokratiet som terroristen ville ødelegge.

I læreplanen er elevmedvirkning helt sentralt – så hvorfor ikke la elevene gi oss innspill til hva og hvordan vi skal undervise om 22. juli? På den måten får elevene både lært om det som skjedde i Oslo og på Utøya for over elleve år siden, samtidig som de får vurdere hva som er viktig å vite, og hvordan de tenker at vi kan engasjere dagens skoleelever i undervisning om 22. juli. Da involverer vi elevene for alvor i samtalene om 22. juli.

Meld på klassen din i skolekonkurransen ved å registrere deg på skjema Påmelding til skolekonkurransen 2023. Et skjema melder på hele klassen. Fra klassen kan det sendes inn flere bidrag.

Blekkpenn med tegning av kvinne
Intervju med Kjersti Synneva Moen

Intervju med illustratør Kjersti Synneva Moen

I filmen over vil dere få et innblikk i hvordan Kjersti Synneva Moen arbeidet med illustrasjonene til skolekonkurransen 2023. Kjersti lager også vinnerdiplomet som dere får om dere vinner årets skolekonkurranse!