r

Informasjon om åpningstider:

22. juli-senteret holder åpent mandager i perioden 26. juni – 13. august

Åpningstider:
Mandag – lørdag: 10.00 – 17.00
Søndag: 12.00 – 16.00

22. juli-senteret utvikler vitneprosjektet

Vitneprosjektet er et undervisningstilbud hvor elever møter mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold. Ved å løfte frem overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren, ønsker vitneprosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres.

22. juli-senteret ønsker gjennom vitneprosjektet å være en arena hvor de personlige historiene kan fortelles i et trygt rom og settes inn i en større sammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i interaksjon mellom elever og vitner, tilrettelagt av formidler. På sikt vil prosjektet også formidle vitneberetninger som digitalt innhold på nett, inkludere videoklipp og skriftlig materiale.

Frem mot lansering vil 22. juli-senteret utvikle det faglige innholdet i tett dialog med AUF, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene og andre referansepersoner. Samtidig ønsker vi å gå bredt ut for å komme i kontakt med vitner, som er prosjektets viktigste ressurs.

Dersom du ønsker å delta i vitneprosjektet, eller om du har spørsmål eller innspill, hører vi gjerne fra deg. I løpet av sommeren/høsten 2017 vil det sendes ut nye informasjonsskriv om den videre prosessen, men alle henvendelser er velkomne også før dette.

Kontakt:

Maja Gudim Burheim, vitnekoordinator, 22. juli-senteret:

E-post: maja-gudim.burheim@dss.dep.no Tlf: 93012155

Anne Lene Andersen, fagansvarlig, 22. juli-senteret:

E-post: Anne-Lene.Andersen@dss.dep.no Tlf: 97022512

Hva skal vi lære bort om 22. juli 2011?

Som et tilbud til elever og lærere tilbyr 22. juli-senteret undervisningsopplegget «Hva skal vi lære bort om 22. juli?» Gjennom å tilrettelegge for gruppearbeid, aktive diskusjoner og dialog ønsker 22. juli-senteret å bevisstgjøre elevene om at de er aktive og viktige deltagere i samfunnet, og med på å påvirke hvordan samfunnets verdier og historie formes og formidles i fremtiden.

Denne filmen gir en kort introduksjon til undervisningsopplegget i 22. juli-senteret. Undervisningstilbudet er utviklet for 9. trinn og oppover. Mer informasjon finner dere her og bookingskjema for skoler finner dere her.

Foredrag i 22. juli-senteret

Den 20. juli holdt Cliff Chanin, formidlingsansvarlig ved 9/11 Museum, foredraget Teaching from Tragedy: Education Programs at the 9/11 Museum. Anne Talsnes, formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret, innledet foredraget, og holdt en kort presentasjon av 22. juli-senterets læringsmandat.

Den 21. juli holdt 22. juli-senteret en samtale mellom to overlevende etter 22. juli-tragedien, Erik Kursetgjerde, som var tilstede på Utøya, og Tor-Inge Kristoffersen, som var på jobb i regjeringskvartalet 22. juli 2011. De overlevende forteller sin historie om hva som skjedde den dagen, og hva 22. juli betyr for dem i dag.

Samtalens ordstyrer var Anne Lene Andersen, fagansvarlig ved 22. juli-senteret.

Nytt regjeringskvartal

I senterets paviljong står utstillingen med de syv løsningsforslagene fra plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Utstillingen står frem til oktober.

Les mer om forslagene og planene for nytt regjeringskvartal på Statsbygg sine sider.
www.statsbygg.no
www.statsbygg.no/rkv/
www.statsbygg.no/rkv-konkurransen

22. juli-senterets undervisningstilbud våren 2017

Hva skal vi lære bort om 22. juli?

22. juli-senterets undervisningstilbud høsten 2016; Hva skal vi lære bort om 22. juli? henvender seg til elever fra 9. trinn til vg3, og tar utgangspunkt i at ungdommer selv bør og kan være med på å bestemme hva som er viktig å lære, og lære bort om terrorangrepet.

De fleste som lever i Norge i dag, har sterke minner knyttet til 22. juli. Også de som ikke er direkte berørt av tragedien. Mange husker hvor de befant seg da de først hørte om terrorangrepet – og hva de tenkte. Mange husker dagevis med nyhetssendinger på tv og radio, og minnemarkeringer i gater og på sosiale medier. Mye har skjedd siden 2011, både i Norge og i verden. Dere som var barn, er ungdommer i dag. Dere som var ungdommer er nesten voksne. Snart vil skolebarn- og ungdommer ikke lenger knytte personlige minner til 22. juli, og historien om terrorangrepet må fortelles og forklares slik vi gjør med andre historiske hendelser. Historien er ikke uforanderlig og statisk. Den er alltid noens fortelling, alltid gjenstand for forskyvning og forandring. Historien om 22. juli arves av generasjonen som er unge i dag. Hvordan vil dere at den skal fortelles?Undervisningsopplegg

Reservering for klasser og grupper
Informasjon til familier med barn

Demokratilæring fra Utøya til klasserommet

Etter terroren 22. juli 2011 har Utøya blitt et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, bidrar demokratilæring på Utøya til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom.

Tre dager på Utøya gir elever og lærere verktøy til å snakke om 22. juli 2011 og bringe demokratilæring inn i klasserommene. I løpet av 2016 har ungdomsskoleelever fra 16 skoler fra hele landet gjennomført aktiviteter for over 800 medelever etter å ha deltatt på «Demokratilæring på Utøya».

Stav skole i Skedsmo deltok høsten 2016, og elevene har siden avholdt aktiviteter med både elever og foreldre. «De snakker uten manus, klart og fritt og litt emosjonelt, og trekker tråder fram og tilbake mellom tragedien på Utøya og nødvendigheten av demokratilæring. Det ble kjempebra», forteller kontaktlærer Bente Vinje.

«Demokratilæring på Utøya» er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Det arrangeres nye seminarer vår og høst 2017.

«Demokratilæring på Utøya» er et samarbeid mellom The European Wergeland Centre (EWC), Rafto Foundation for Human Rights, Utøya og 22. juli-senteret

Kontakt Det Europeiske Wergelandsenteret for påmelding, spørsmål og mer informasjon: www.theewc.org/utoya

Se en kort film om «Demokratilæring på Utøya»