Informasjon om åpningstider

22. juli-senteret holder åpent tirsdag til søndag.

Åpningstider:
Mandag stengt
Tirsdag til lørdag: 10.00–17.00
Søndag: 12.00–16.00

Ønsker du å dele din personlige historie fra 22. juli? Vi samler inn skriftlige vitneberetninger

22. juli-senteret starter innsamlingen av skriftlige vitneberetninger. Bærer du på en historie fra eller om 22. juli som du ønsker å dele, inviterer vi deg til å sende inn en tekst til oss.

Gjennom vårt nye undervisnings- og dokumentasjonsprosjekt «Vitneprosjektet», ønsker 22. juli-senteret å være en arena hvor personlige historier fra og om terrorangrepene 22. juli 2011 løftes frem og settes inn i en større sammenheng. Ved å samle inn personlige historier søker prosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres og bevares for ettertiden.

Les mer om hvordan du kan dele din historie her.

Hva skal vi lære bort om 22. juli 2011?

«Hva skal vi lære bort om 22. juli?» er et undervisningsopplegg utviklet av 22. juli-senteret for elever og lærere. Gjennom 2,5 timer med gruppearbeid, aktive diskusjoner og dialog om terrorangrepet 22. juli og tilgrensende tematikk, ønsker 22. juli-senteret å bevisstgjøre elevene om at de er aktive og viktige deltagere i samfunnet som selv kan bidra til å påvirke hvordan samfunnets verdier og historie formes og formidles i fremtiden.

Undervisningstilbudet er utviklet for 9. trinn og oppover.

Mer informasjon finner dere her og bookingskjema for skoler finner dere her.

Denne filmen gir en kort introduksjon til undervisningstilbudet «Hva skal vi lære bort om 22. juli»

Hva skjer i 22. juli-senteret?

Vitneprosjektet

I januar 2018 lanserer 22. juli-senteret et nytt undervisningstilbud. I vitneprosjektet får elever møte mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold og høre deres historier fra terroren.

Les mer om vitneprosjektet her.

Voksenopplæring

22. juli-senteret har egne undervisningsopplegg tilpasset voksenopplæring. Tilbudet tar hensyn til ulike gruppers språkkunnskap og kulturelle bakgrunn.

Les mer om undervisning for voksenopplæring her.

Barn i senteret

Selv om vår utstilling ikke er laget for barn, besøker mange barnefamilier 22. juli-senteret. I løpet av 2017 utvikles det et nytt tilbud for barn under 14 år, slik at også de som er utenfor målgruppen kan få en positiv og trygg opplevelse i senteret.

Les mer om barn i senteret her.

Vitner i sentrum under årets 22. juli-markering

I år som i fjor markerte 22. juli-senteret årsdagen for 22. juli 2011 med en egen arrangementsrekke. Tema for årets markering var «Vitner og deres fortellinger».

21. juli møtte Lara Rashid Jens Stoltenberg til vitnesamtale. Rashid overlevde Utøya, men mistet søsteren i terroren. Stoltenberg var selv mål for bomben i regjeringskvartalet, og hadde en offentlig rolle julidagene i 2011. Samtidig var han personlig berørt av angrepet mot AUFs sommerleir. Søndag 23. juli fortalte Merete Stamneshagen og Kåre Hoel sine historier. Som brannmann deltok Hoel i det vanskelige arbeidet på Utøya kvelden 22. juli og i dagene som fulgte. Stamneshagen mistet datteren på øya.

Den nasjonale minnemarkeringen i Regjeringskvartalet kan du se her.

Under kan du se vitnesamtalene fra 22. juli-senterets markering i sin helhet.

Vitnesamtale mellom Lara Rashid og Jens Stoltenberg, fredag 21. juli 2017.

Vitnesamtale mellom Merete Stamneshagen og Kåre Hoel, søndag 23. juli 2017

Utstilling: Nytt regjeringskvartal

I senterets paviljong står utstillingen med de syv løsningsforslagene, inkludert vinnerforslaget Adapt,  fra plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Utstillingen står frem til oktober.

Les mer om forslagene og planene for nytt regjeringskvartal på Statsbygg sine sider.
www.statsbygg.no
www.statsbygg.no/rkv/