Hopp til innhold
9. trinn - Vg3

Før dere gjør oppgaven

Vi anbefaler alle å ha gjort seg kjent med hendelsesforløpet 22. juli og litt om terroristens tankegods og mål før dere setter i gang med oppgaven. Bruk gjerne introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Om oppgaven

Dette er en oppgave som egner seg særlig godt i rettslære eller i samfunnsfag, og bør ikke være det eneste opplegget man gjennomfører om 22. juli, da det er en tematisk spisset oppgave. Rettslæreren kan gjerne samarbeide med andre faglærere slik at det jobbes flerfaglig eller tverrfaglig om 22. juli på samme tid.

Introduksjon til oppgaven

I denne oppgaven skal du jobbe med oppgaver knyttet til rettssaken mot Breivik i 2012, tilregnelighetsspørsmålet, folkets og medienes påvirkning på straffesaker og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Under hvert bilde finner du oppgaver som du skal finne svarene på, enten alene eller i gruppe.

Rettsal med mange mennesker. Dommer, forsvarere og tiltalt. Riksløven i midten.
Anders Behring Breivik tilstede i rettssalen i 2012.

Svar på spørsmål til bildet over

1

Hvilke aktører er til stede i rettssalen?

2

Hvilken straff ble Breivik idømt og hva var begrunnelsen for dommen?

3

Hva betyr forvaring?

Plakater med tekst som henger foran stort hvitt bygg
Lapper med påskriften "tilregnelig" foran Tinghuset i forbindelse med rettssaken i 2012.

Svar på spørsmål til bildet over

1

Hva betyr det at noen er strafferettslig tilregnelig?

2

Rettspsykiaterne i rettssaken mot Breivik i 2012 var ikke enige om hvorvidt han var tilregnelig. Hva var de uenige om – og hvilke argumenter var sentrale for de ulike synspunktene?

3

I tiden rundt rettssaken ble det diskutert hvorvidt en person kan dømmes strafferettslig utilregnelig i en terrorsak, samtidig som vi tar det politiske tankegodset på alvor. Handler terrorangrepet om galskap eller politikk?, lurte mange på. Hva mener du/dere det er? Og kan vi tenke at det er begge deler samtidig? Hvordan gjør vi i så fall det?

Gjør følgende oppgaver

1

Les denne Aftenposten-artikkelen. Hvorfor mener advokaten at retten ikke har klart oppgaven sin?

2

Reflekter rundt folkets og medienes påvirkning på kjente straffesaker – hvilke dilemmaer finner dere?

Mann hilser på annen mann i dress. En politimann i bakgrunnen. Lys bakgrunn.
Anders Behring Breivik (t.v.) hilser på regjeringsadvokat Fredrik Sejersted før ankesaken. Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

Svar på spørsmål til bildet over

1

1. juli 2015 stevnet Breivik den norske stat for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 og artikkel 8. Hva går disse artiklene ut på?

2

Breivik anket saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hva ble utfallet av saken? Hvordan argumenterte domstolen?

3

Hva er forholdet mellom det norske straffesystemet og internasjonale domstoler som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

Refleksjonsoppgave

1

Søk etter artikler og kronikker på nett som handler om rettssaken i 2016-2017. Skriv en kort reflekterende tekst om hvordan folket og mediene reagerer på denne rettssaken og hvordan den blir omtalt. Inkluder gjerne hva du/dere tenker om saken.