Hopp til innhold
8. trinn - Vg3

Før dere gjør oppgaven

Vi anbefaler alle å ha gjort seg kjent med hendelsesforløpet 22. juli og litt om terroristens tankegods og mål før dere setter i gang med oppgaven. Bruk gjerne introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Om oppgaven

22. juli er et stort tema, og du har sikkert lagt merke til at elevene dine er opptatt av ulike ting når dette temaet kommer opp. Denne oppgaven er fin å begynne med om elevene ikke er så godt kjent med 22. juli, men kan like fullt brukes for å gå i dybden på tematikken.

I oppgaven skal elevene utforske forskjellige perspektiver på 22. juli-historien. Dette vil gi elevene et overblikk over tematikken, samtidig som det kan vise kompleksiteten rundt terrorangrepet og hvordan vi forstår og snakker om det i dag. Oppgaven er også god for å øve på kildekritikk.

For å vise elevene hvordan de skal løse oppgaven, kan du søke på 22. juli 2011 på skjerm i klasserommet. Finn frem ett av bildene, og snakk med elevene om hva bildet viser. Følg bildelenken, og undersøk hvilken artikkel eller nettside bildet er hentet fra.

Elevene kan for eksempel deles inn i grupper på 2-4 elever. Hver gruppe får hvert sitt perspektiv på 22. juli og skal søke etter informasjon på samme måte som dere gjorde sammen. Elevene søker først individuelt på sitt tema, før de deler med resten av gruppen.

Perspektivene elevene skal søke på er:

 • Beredskapen
 • Demokratiet
 • Høyreekstremismen
 • Kjærligheten
 • Minnesteder
 • Terroristen
 • Ungdomsengasjement
 • Å leve videre

Oppgaven avsluttes med at gruppene presenterer sitt perspektiv i klassen med et produkt. Det kan være en plakat som henges i klasserommet, som en PowerPoint-presentasjon eller på en digital tavle. Avslutningen av opplegget bør også inkludere en plenumssamtale i klasserommet. Her kan dere blant annet diskutere hvorfor det finnes ulike perspektiver på 22. juli, og hvordan de ulike perspektivene enten går godt sammen i samme fortelling om terrorangrepet, eller om de konkurrerer med hverandre og kan medføre vidt forskjellige forståelser av terroren. Hvilke perspektiver mener elevene det er viktigst at vi snakker om?

Forslag til etterarbeid

Dette opplegget gir et bredt overblikk over 22. juli-historien. Som etterarbeid kan det derfor være fint å gå mer i dybden på ett eller flere av perspektivene. Kanskje kan du la elevene velge? Du kan også finne flere undervisningsopplegg på siden "I klasserommet", som kan egne seg som videre arbeid.

Introduksjon til oppgaven

Nå skal du finne informasjon om ulike perspektiver på 22. juli på nett. Dere blir først delt inn i grupper og hver gruppe får hvert sitt perspektiv. Etter at dere er delt inn i grupper, skal du først jobbe individuelt med perspektivet, deretter i gruppen din og avslutningsvis skal dere presentere det dere har funnet for resten av klassen.

De ulike perspektivene dere skal søke på er:

 • Beredskapen
 • Demokratiet
 • Høyreekstremismen
 • Kjærligheten
 • Minnesteder
 • Terroristen
 • Ungdomsengasjement
 • Å leve videre

Individuelt

1

Gå inn på Google og sett innstillingen på «bilder».

Søk: 22. juli + perspektivet gruppen din har fått. For eksempel: 22. juli + Kjærlighet

2

Velg ett bilde. Hva viser bildet? Beskriv det du ser.

3

Trykk på bildet du har valgt og følg lenken. Les artikkelen eller innholdet på nettsiden som hører til bildet og svar på følgende spørsmål:

 • Når er artikkelen skrevet?
 • Hvem har skrevet artikkelen?
 • Hvor er artikkelen publisert?
 • Hva er overskriften til artikkelen?
 • Hva handler artikkelen om?
 • Hvor troverdig er det som står i artikkelen? Begrunn svaret.
4

Forbered deg til å presentere bildet og artikkelen for gruppen din.

Skjermdump fra internett. små bilder som viser flagg, roser, mennesker, ansikter
Eksempelbilde: skjermdump perspektiver på 22. juli

Gruppevis

1

Hva er likt mellom bildene/artiklene dere har funnet?

2

Hva er ulikt?

3

Sammenlign datoer der bildet er tatt/artikkelen er skrevet.

4

På hvilke måter handler bildene/artiklene om perspektivet dere har?

5

Kan dere knytte andre perspektiver fra lista til bildene/artiklene dere har funnet?

6

Samle bildene, overskriften på artiklene og dato for publisering, gjerne på en plakat (digital eller fysisk). Hovedoverskrift skal være perspektivet dere har fått.

I klassen

1

Hver gruppe presenterer sitt perspektiv, hvor dere i korte trekk forteller hva dette perspektivet handler om. Dere skal også vise bildene og overskriftene til artiklene som dere har valgt, og forklarer hva artiklene handler om. Dere kan sette sammen bildene og overskriftene til artiklene i en plakat, PowerPoint-slide eller på en digital tavle slik at klassen kan samle alle perspektivene til slutt.

Nynorsk oppgåvetekst: Perspektiv på 22. juli