Hopp til innhold

Tverrfaglig arbeid med 22.juli

Involver alle faglærere som ønsker å sette 22. juli på timeplanen, og begynn å planlegge tidlig. Bestem dere for hvor lenge dere skal jobbe med 22. juli, på hvilke måter og i hvilken grad dere skal samarbeide tverrfaglig. Dere må blant annet bestemme dere for om alle eller et utvalg av fagene skal jobbe med samme prosjekt under samme problemstilling, eller om noen av fagene heller skal jobbe parallelt uten at man jobber under et samlet prosjekt. Sett opp en fremdrifts- og innholdsplan for prosjektet. Ha fellesmøter i planleggingsfasen og underveis i prosjektet. Videre kan dere bli enige om formen for prosjektet, og hvilke sluttprodukter elevene skal jobbe med.

Det kan være lurt at de involverte lærerne går gjennom grunnleggende kunnskap om terrorangrepet, hendelsesforløp, ideologi og andre aspekter dere vil inkludere. Les dere gjerne opp på tematikken ved å bruke våre fordypningstekster. Trykk på lenken for å finne Fordyp deg-sidene. Det kan også være lurt å gå gjennom hvilke begreper dere ønsker å bruke. Et sentralt eksempel er hvordan vi refererer til 22. juli. Vi vet at mange henviser til terrorangrepet som Utøya-angrepet. Det kan være uheldig fordi vi mister perspektivet på Regjeringskvartalet. Det kan også være hensiktsmessig å bruke ‘terrorangrep’ fremfor hendelsen eller anslaget.

Videre kan det være fint å enes om hvordan dere refererer til terroristen. 22. juli-senteret bruker ‘terroristen’ og Anders Behring Breivik, mens andre bruker gjerningsmann. Breivik skiftet tidligere navn til Fjotolf Hansen – hvordan ønsker dere å forholde dere til det? På 22. juli-senteret bruker vi navnet han hadde da han utførte angrepet. Det er vanskelig å være sikker på om Fjotolf Hansen referer til symbolikk, og eventuell hva slags, og da kan det være greit å forholde seg til terroristens navn i gjerningsøyeblikket.

For flere tips til undervisning om 22. juli kan dere lese senterets lærerveiledning. Trykk på lenken for å finne Lærerveiledningen.