Hopp til innhold

22. juli-senteret er ein statleg verksemd som er underlagd Kunnskapsdepartementet. Senteret arbeider i tråd med årlege tildelingsbrev. Overordna jobbar vi etter følgande mandat:

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terroråtaket i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom utstillingar, undervising og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidrage til ei historiemedviten forvalting av minne om terroråtaket, for skuleverket og allmenta.

Senteret skal leggje til rette for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og tilhøyrande tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Gjennom undervising som vektlegg elevmedverknad, skal 22. juli-senteret bidrage til å styrkje demokratiske ferdigheiter og historiemedvit hos elevane, og medverke til at kunnskap om, årsaker til og konsekvensar av 22. juli 2011 formidlast til nye generasjonar.

Et titalls unge mennesker sitter på hvite stoler ved hvite bord og skriver og snakker sammen. Hvite vegger i bakgrunnen.
Skuleelevar i arbeid i Høgblokka.