22. juli-senteret er en statlig virksomhet underlagt Kunnskapsdepartementet, og senteret arbeider i tråd med årlige tildelingsbrev. Overordnet jobber vi etter følgende mandat:

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten.

Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

Et titalls unge mennesker sitter på hvite stoler ved hvite bord og skriver og snakker sammen. Hvite vegger i bakgrunnen.
Skoleelever i arbeid i Høyblokka.

Tildelingsbrev

Det kongelige Kunnskapsdepartment:

Tildelingsbrev til 22. juli-senteret for 2022

Velkommen til 22. juli-senterets nye nettside!

Nettstedet vårt er helt nytt og vi jobber fortsatt med å forbedre det. Dersom du finner feil eller opplever noe ved siden som ikke funker som det skal, vennligst kontakt oss på post@22julisenteret.no. Takk for hjelpen!