Hopp til innhold
8. trinn - Vg3

Før dere gjør oppgaven

Vi anbefaler alle å ha gjort seg kjent med hendelsesforløpet 22. juli og litt om terroristens tankegods og mål før dere setter i gang med oppgaven. Bruk gjerne introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Før dere ser vitnefilmen anbefaler vi at dere snakker sammen om hva en personlig fortelling fra 22. juli kan innebære, og at de kan gjøre sterkt inntrykk. Samtidig er det viktig å understreke at veldig mange reaksjoner på historier som dette er vanlig og normalt. Både at man føler mye, og kanskje vil gå ut av klasserommet litt, eller at man kjenner på veldig lite underveis. Kanskje kommer tankene og følelsene litt i etterkant.

Vi anbefaler også at dere jobber grundig med kildeoppgaven før dere ser vitnefortellingene. Oppgaven utgjør en viktig kontekst for vitnesamtalen, fordi elevene får innsikt i hva ulike kilder kan, og ikke kan, gi av informasjon om en historisk hendelse, og at flere puslespillbiter trengst for å forstå mest mulig av det som skjedde 22. juli 2011.

Om oppgaven

Elevene skal reflektere rundt ulike kilder til 22. juli-historien, og diskutere kildenes innhold, verdi og mangler. Opplegget gir elevene innsikt i 22. juli som historisk hendelse, og terrorangrepets årsaker og konsekvenser. Samtidig fungerer opplegget som en øvelse i kildekritikk og historiebevissthet. Vitnesamtalen gir en inngang til perspektivtaking, der elevene kan få innblikk i hvordan 22. juli kan ha opplevdes for de som er personlig berørt av terroren.

Oppfølging av elevarbeid

Begynn med å la elevene presentere kilden de har fått, sånn at alle i klassen får innsikt i alle kildene. Gå deretter gjennom det elevene har svart. Dere trenger ikke å gå gjennom punktvis, men dra frem det du tenker er spesielt viktig at alle får innsikt i.

Filmer og serier om 22. juli:

 • Filmer og serier kan få opp interesse og nysgjerrighet rundt et tema
 • Filmer og serier er som regel alltid fiksjonelle, hvilke begrensninger legger det for bruk av film og serie som kilde til en historisk hendelse?

Hatmeldinger:

 • Hvorfor sender noen hatmeldinger?
 • Diskuter gjerne ytringsfrihet, i praksis og på papiret, hva skjer med de som mottar sånne meldinger?
 • Hva kan vi gjøre for å forebygge hatprat?

Barnetegning:

 • Kilden kan fortelle oss noe om 22. juli sett fra et barns perspektiv
 • Er den like god som kilde til å fortelle oss hva som skjedde denne dagen?
 • Barn i dag (og elevene kanskje) husker ikke 22. juli. Hvorfor er det viktig at elevene lærer om 22. juli?

Manifestet:

 • Terroristens tankegods og meninger
 • God kilde for å snakke om hva terroristen mener og tenker om samfunnet
 • Er det en god kilde for å lære noe om samfunnet vi lever i?
 • Manifestet er fullt av fotnoter (kilder) - er det lett å tenke at en tekst med mange kilder er en god tekst? Husk at vi må sjekke hvilke kilder en tekst referer til.

Forslag til etterarbeid

 • Dersom du hadde tenkt å bruke film eller serie som en del av undervisningen din, er det fint å vise den etter at elevene har jobbet med kildeoppgaven. Etter eventuell filmvisning kan dere gjerne bruke kildeoppgaven aktivt til å vurdere filmen og læringsutbyttet.

 • Videre kan elevene få i oppgave å finne kilder til 22. juli som de ikke allerede har jobbet med og deretter foreta en kildevurdering av disse.

 • Snakk med elevene om hvorfor det er vanskelig å si at én kilde er mer verdt enn en annen, eller at en kilde er kategorisk god eller dårlig. Alle kildene forteller ulike historier, og er gode avhengig av hva vi spør om.

 • Det siste elevene skal svare på er "Hva får kilden dere til å føle?". Dette punktet er blant annet med for å kunne tematisere hva følelser gjør med kildekritikk vår. Hvis vi ser en artikkel eller et bilde som gjør oss sinte, blir vi brått dårligere på å utføre kildekritikk.

Forslag til etterarbeid etter å ha sett den digitale vitnesamtalen

 • Vi anbefaler å bruke refleksjonsoppgavene under filmen etter å ha sett filmen for å debriefe, og snakke om vitnefortellingene dere har hørt og sett.

 • Andre innfallsvinkler til personlige fortellinger om 22. juli kan dere finne på fordypningssiden Å leve videre.

Introduksjon til oppgaven

Du var kanskje veldig ung da terrorangrepet 22. juli skjedde. Da er det ikke så rart hvis du ikke husker så mye, eller ingenting, fra den dagen. Det du eventuelt husker kan blant annet være ting du har hørt om i ettertid eller det du ble fortalt av andre rundt deg på den tiden. Gjennom dette opplegget skal du få undersøke, diskutere og reflektere rundt noen kilder som på ulike måter kan lære oss noe om terrorangrepet 22. juli 2011. Du skal også få høre historiene til to mennesker som er personlig berørte av det som skjedde, fra tiden før, under og etter terrorangrepet.

Et puslespill med et ulike bilder: et kart, en knust mobiltelefon, en iPad med en portrett, en barnetegning, noen bøker. Foto
Video om kildebruk

Svar på spørsmål til filmen i grupper

1

Hva er en kilde?

2

Hvilke eksempler på kilder nevnes i filmen?

3

Kan dere komme på flere eksempler på hva som kan være en kilde?

4

Hvorfor er det viktig å bruke flere kilder når vi skal lære oss noe om et nytt tema?

Svar på spørsmål til kilden i grupper

1

Hva forteller kilden om?

2

Hva forteller kilden lite om?

3

Hva får kilden dere til å lure på?

4

Hva får kilden dere til å tenke på?

5

Hva får kilden dere til å føle?

Digital vitnesamtale

Nå skal dere høre historien til to mennesker som på ulike måter opplevde terrorangrepet på nært hold, og dere skal få høre deres historier fra tiden før, under og etter 22. juli 2011. Vitnene i filmen heter Liv og Munir, og samtalen er ledet av Maja som jobber på 22. juli-senteret. Liv overlevde terrorangrepet i Regjeringskvartalet og Munir overlevde terrorangrepet på Utøya.

Tre mennesker sitter og snakker med hverandre foran en blå bakgrunn med tre store bilder av mennesker med roser.
Vitnesamtale til bruk i klasserommet, Liv og Munir forteller sine historier, 2021.

Refleksjonsoppgaver til vitnesamtalen

1

Hvordan var det å høre fortellingene til Liv og Munir?

2

Hva forteller historien til Liv og Munir oss om 22. juli?

3

Hvorfor er det viktig at vi lytter til historier fra de som opplevde 22. juli på nært hold?