Hopp til innhold

Innhold

sitat symbolSitat

Vi ble målt i etterpåklokskapens klare lys, og på informasjon og kunnskap som ikke fantes i situasjonen, eller på det tidspunktet.

Johan Fredriksen / stabssjef i Oslo-politiet i 2011
2017
Forsiden av en rapport. Rapporten er hvit med gul stripe. Forsidebildet er av skadet bygning med en ambulansearbeider og en politi. Tekst: NOU Norges offentlige utredninger 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen
newsArtikkel

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

sitat symbolSitat

De to hjelperne varsles om en ny bombe, men blir for å redde en ung manns liv. Da gir politikvinnen dem batongen sin for å hjelpe dem med å hindre at gutten blør i hjel.

Kjetil Østli / Forfatter
2013
Bygning med et skilt. Mørke blå logo. Gul løve på toppen. Teksten: PST Politiets sikkerhetstjeneste
newsArtikkel

Trusselvurderinger før og etter 22. juli

sitat symbolSitat

«Arbeidsgruppen betrakter risiko knyttet til trafikk i Grubbegata som særlig uakseptabel, og legger til grunn i øvrige tiltaksforslag at denne blir stengt for fremmed trafikk.»

Rapport, 2004: Sikkerhetsanalyse av fysiske og tekniske sikringstiltak i departementene, 10. mars 2004.
sitat symbolSitat

Utgangspunktet for norsk politi er at vi nyter høy tillit i befolkningen, og den har vært uendret etter 22. juli fram til nå. Men vi har ikke den tilliten for evig tid, vi må vinne den hver eneste dag.

Øystein Mæland /politidirektør
NRK / 15. august 2012
sitat symbolSitat

Tre av kommisjonens konklusjoner er: Grubbegata burde vært stengt. Det var den ikke. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. Det ble han ikke. Flere sikrings- og beredskapstiltak burde ha vært iverksatt. Det skjedde ikke.

Jens Stoltenberg, statsminister
Stortinget / 28. august 2012
sitat symbolSitat

Den viktigste beredskapen i samfunnet vårt er oss. Du, jeg, vi. Alle vi som utgjør fellesskapet vårt. Diskusjonene vi har. Ordene vi bruker. Beredskapen når vi sammen står opp mot urett og mot ordene som skaper frykt og vold. Når vi lærer av vår egen historie. Det er vi som bygger samfunnet vi vil ha.

Astrid Willa Eide Hoem / overlevende etter Utøya og leder av AUF
Aftenposten / 10 juli 2021
sitat symbolSitat

Flere tusen mennesker var involvert i det viktige arbeidet med å redde liv og helse 22/7 og i den nærmeste tiden etterpå. Helsepersonell, brannmannskaper, politi, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og en mengde frivillige enkeltpersoner mobiliserte stort og utviste profesjonalitet, medmenneskelighet og heltemot denne dagen.

22. juli-kommisjonens rapport
2012
sitat symbolSitat

Det er sårt å vite at Andrine kunne vært i live i dag.

Unni Espeland Marcussen, mor til Andrine som ble drept på Utøya
Aftenposten / 14. august 2012
sitat symbolSitat

«Tre av kommisjonens konklusjoner er: Grubbegata burde vært stengt. Det var den ikke. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. Det ble han ikke. Flere sikrings- og beredskapstiltak burde ha vært iverksatt. Det skjedde ikke.»

Jens Stoltenberg, Statsminister (Ap)
Stortinget, 28. august 2012.
Ung person med langt hår med pc. Lyset fra pcen er det enste lyset i rommet. Helt svart rom.
newsArtikkel

Veier inn i voldelig ekstremisme – og ut igjen

sitat symbolSitat

Jeg kan ikke svømme selv, men følte likevel jeg måtte reise ut i båt da jeg så ungdommene som rømte fra våpendesperadoen på Utøya.

Otto Løvik / frivillig ved Tyrifjorden
VG / 15. juni 2012
Tegning. Gråhvit bakgrunn. Mann i blå skjorte. Tegnet hjerne med ord som ikke er lesbare. Forstørrelsesglass som zoomer inn på hjernehalvdeler.
newsArtikkel

Breiviks radikaliseringsprosess – noen vanlige forklaringer

sitat symbolSitat

I omverdenens jakt på syndebukker er det lett å glemme at mangelfulle systemer kan bidra til at enkeltpersoner eksponeres for å gjøre skjebnesvangre feil.

22. juli-kommisjonens rapport
2012
sitat symbolSitat

Før noen hadde rukket å ringe, strømmet ferierende leger og sykepleiere inn til akuttmottaket. En radiolog som nylig hadde sluttet, en lege i mammaperm og en kirurg som kjørte med politieskorte fra hytta. Totalt stilte over 200 ansatte opp.

Beskrivelse fra Ringerike sykehus
Reportasje i VG / 21. juli 2016