Hopp til innhold

Vil du undervise hos oss?

Vi skal ansette en underviser i fast heltidsstilling.

En mann stå og snakker til en gruppe elever som sitter i et undervisningsrom. Bakerst står et hvitt bord og flere hvite stoler, foran et stort vindu med origamifigurer hengende i taket.
Undervisning i 22. juli-senteret

Omfang: Heltid | Fast
Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 24. mars 2023

Se utlysningen på Jobbnorge

Om 22. juli-senteret

22. juli-senteret er et minne- og læringssenter som formidler kunnskap om og årsaker til terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom undervisning, utstillinger og dokumentasjon skal 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet.

22. juli-senteret har midlertidige lokaler i Teatergata 10 i regjeringskvartalet. Vi skal ha senteret åpent for undervisning og for publikum, samtidig som vi skal forberede oss på å flytte tilbake til senterets opprinnelige lokasjon i Høyblokka og utvide undervisningsvirksomheten.

Om stillingen

Vi skal ansette en underviser i fast heltidsstilling. Stillingen inngår i undervisningsteamet. Reisevirksomhet og noe helgearbeid må påregnes. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

22. juli er en tematikk som er givende, til tider krevende og svært engasjerende. Vi har undervisere som har reflektert rundt samfunnsoppdraget vårt, ser på dette som en spennende utfordring, og tar med seg sin erfaring og engasjement inn i arbeidet.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av 22. juli-senterets under­visningsopplegg til elever, lærere, lærerstudenter og andre grupper. I tillegg til å undervise skal du bidra til å utvikle digitale læringsressurser som skal nå ut til hele landet. Du skal holde deg oppdatert på relevant og aktuell tematikk. Det kan bli aktuelt å inngå i teamets arbeid med vitner og vitnefortellinger i undervisningssammenheng. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet, og noe arbeid på ettermiddag og kveldstid.

Kvalifikasjonskrav

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller mastergrad med PPU
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Undervisningserfaring i tematikk som radikalisering, ekstremisme, rasisme, demokratiforståelse, terrorisme eller kompleks/vanskelig historie
 • God digital kompetanse og erfaring med digital undervisning

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Tilleggsutdanning i relevante fag
 • Det er ønskelig at du har sertifikat

Personlige egenskaper

 • Gode pedagogiske evner
 • God rolleforståelse
 • Forståelse for samfunnsoppdraget og betydningen av å jobbe i en politisk styrt virksomhet
 • Du har gode samarbeidsevner og er en relasjonsbygger
 • Du bør være initiativrik, serviceinnstilt og ha evne å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Du er utviklingsorientert og kreativ
 • Du mestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdag og å jobbe med krevende problemstillinger over tid

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn: 515 000 – 720 000 kroner. Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Stillingskode: Rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Som ansatt ved 22. juli-senteret har du: Gode forsikrings- og pensjonsordninger med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid, arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum. Trening i arbeidstiden.

Rekruttering til mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ved 22. juli-senteret er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne/hull i CVen. Vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger ved: direktør Lena Fahre, telefon: 970 39 229.