Hopp til innhold

Sorg

Terrorangrepet 22. juli 2011 omtales som en nasjonal tragedie, og mange søkte sammen i sorgfelleskap over hele landet. For mange var sorgen stor – og for flere er den det fortsatt.

Tegning: En person gir en klem til en skygge som går i ett med bakgrunnen. Skyggen og bakgrunnen er gul. Personen er kledd i grå-hvite klær.
Tegning: Savn

Av Stine Furan, 22. juli-senteret.

Publisert: juni 2020

Redigert: januar 2023

Angrepet drepte 77 personer, og mange svært mange ble berørt. Når vi snakker om berørte etter terrorangrepet, kan det omfatte overlevende, pårørende, etterlatte familie og venner, men det kan også gjelde grupper, organisasjoner, lokalsamfunn og hele det norske samfunnet. For mange var sorgen stor – og for flere er den det fortsatt.

For mange av de som ble direkte berørt, fikk sorgen et langt forløp: De ble utsatt for et tap ledsaget av et ekstremt traume, og dessuten fulgte det en rettsak, dom, kommisjonsarbeid og et enormt mediefokus. Dette satt den private sorgen på vent. Internasjonale studier viser at forekomsten av angst, depresjon, traumereaksjoner og kompliserte sorgreaksjoner er høy hos etterlatte etter terrorhendelser. Dette kan lede til omfattende og langvarig traume- og sorgproblematikk, og kan resultere i redusert livskvalitet og nedsatt arbeids- og skolefungering.

Hva er komplisert sorg?

Komplisert sorg er en samlebetegnelse som omfatter sorg som både er langvarig og som kan forsterkes over tid. De som rammes, har sorg som påvirker hverdagen i så stor grad at det går utover arbeid og sosial fungering. Tidligere ble disse reaksjonene omtalt som depresjon. For enkelte kan komplisert sorg bli svært langvarig, og i noen tilfeller kronisk.

Kilder