Hopp til innhold

Rettssak om prøveløslatelse av 22. juli-terroristen i 2022

Hva betyr det at Breivik har rett til å søke om prøveløslatelse, hvorfor fikk vi en ny rettssak i 2022, og hva ble konklusjonen der?

Snauklipt person med dress, terroristen, står med hendene utslått. Man ser ryggen til personen. I bakgrunnen sitter to personer bak et bord og ser på mannen.
Meddommer Henriette Thoner, terrordømte Anders Behring Breivik, sorenskriver Dag Bjørvik i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel første dag av rettssaken der han begjærer seg prøveløslatt. Saken behandles av Telemark tingrett.

Av: Maja Gudim Burheim, 22. juli-senteret

Publisert: oktober 2022

Her finner du spørsmål og svar om rettssaken i Skien fengsel 18.-20. januar 2022.

Hva slags straff soner terroristen?

Anders Behring Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Forvaring er den strengeste straffen du kan få i Norge. En forvaringsstraff har ingen øvre grense, og kan vare livet ut.

Hvorfor ble det ny rettssak i januar 2022?

Når noen dømmes til forvaring settes det en minstetid. 22. juli-terroristens minstetid ble satt til 10 år, som var maks antall år i 2012.

Når minstetiden er sonet ferdig, kan forvaringsdømte søke om å bli prøveløslatt. Hvis påtalemyndigheten sier nei til prøveløslatelse, går saken til retten. Breivik begjærte seg prøveløslatt, men Statsadvokaten mente han var for farlig til å løslates. Derfor ble det avholdt rettsak i Skien fengsel fra 18.01. - 20.01.2022.

Kan vi forvente flere rettssaker?

Teoretisk sett kan Breivik begjære seg løslatt hvert år, og spørsmålet kan derfor havne jevnlig i retten.

Hvor ofte kan han gå til retten?

I praksis tar rettsprosesser lang tid.

Siden det må ha gått ett år fra et eventuelt avslag om prøveløslatelse er rettskraftig (endelig avgjort i rettssystemet) før man kan søke om prøveløslatelse på nytt, blir det antakelig rettssaker sjeldnere enn hvert år.

Kan han bli prøveløslatt?

Det er ingen som tror at Breivik faktisk blir prøveløslatt. I rettssaken i 2022 hørte vi blant annet vurderinger fra psykiatere som har fulgt ham helt siden rettssaken i 2012 som forteller at han fortsatt er en fare for samfunnet. De tror heller ikke han kommer til å forandre seg med det første.

Hvorfor er dette vondt og vanskelig?

Saken er en stor belastning for berørte etter 22. juli. Mange frykter også at Breivik vil bruke retten som en talerstol for sin høyreekstreme ideologi, slik han har gjort i de foregående rettssakene.

De fleste medier viste kun klipp fra rettssaken, men unngikk å sende direkte. Det ble derimot stor debatt om Dagbladets valg om å publisere forklaringen hans live.

Hva ble konklusjonen?

1. februar 2022 kom dommen fra Telemark tingrett, som avviste terroristens søknad om prøveløslatelse. Dommen var enstemmig.

Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil falle tilbake til den atferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011.
Dom fra Telemark Tingrett
Sak om prøveløslatelse av 22. juli-terroristen, februar 2022.

I dommen skriver tingretten at det det er stor fare for at Breivik vil begå nye voldshandlinger:

"Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil falle tilbake til den atferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011".

Tingretten skriver også at tiltalte fremsto som blottet for empati og medfølelse for ofrene for terroren.

Breivik anket dommen, men anken ble avvist av Agder lagmannsrett 18. mars 2022. Altså sitter han fortsatt i forvaring.