Hopp til innhold

Prosjektleder for vitneprosjektet (seniorrådgiver)

22. juli-senteret har ledig et vikariat som prosjektleder

To kvinner og en man sitter på en rød sofa foran en bokhylle. En av kvinnene peker på en skjerm som viser en øy.
En underviser fra 22. juli-senteret i en vitnesamtale med to overlevende fra Utøya, under opplegget "Demokratilæring på Utøya"

Søknadsfrist 27. januar 2020

Se utlysning på Jobbnorge

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon skal 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet.

Vitneprosjektet er et tilbud hvor elever møter mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold. Undervisningstilbudet tar utgangspunkt i en dialog mellom elever og vitner, tilrettelagt av formidler. Prosjektet skal legge til rette for at personlige historier fortelles i et trygt rom, både for elever og vitner. Et viktig mål med prosjektet er å knytte de personlige fortellingene om 22. juli til tema som demokrati, medborgerskap, og menneskerettigheter, og på den måten plassere 22. juli-hendelsene i en større sammenheng.

Arbeidsoppgaver


Som prosjektleder får du ansvar for å videreutvikle og gjennomføre vitneprosjektet til å bli et faglig undervisningstilbud i tråd med 22. juli-senterets pedagogiske og minneteoretiske fundament. Du blir kontaktperson for vitner og skoler. Du vil få ansvar for arrangementer (vitnesamtaler), samt for produksjon av film (dokumentasjon). Du får administrative oppgaver som rapportering på økonomi, avtaler samt kvalitetssikre evaluering og dokumentasjon av prosjektet. Du får medansvar i å forankre prosjektet i 22. juli-senteret, og bidra til å nå 22. juli-senterets faglige mål. Videre skal du samarbeide med relevante utdanningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner.

Kontakt med pårørende, etterlatte og direkte berørte etter terrorhandlingene er en viktig del av arbeidsoppgavene. Videre vil du være en viktig bidragsyter i planleggingen av minnerom og andre minneaktiviteter.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen pedagogikk, psykologi, sosiologi, didaktikk, museologi, kulturstudier eller andre relevante studieretninger, eller tilsvarende realkompetanse.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
 • Erfaring fra undervisning og/eller formidling

Direkte erfaring med tidsvitner i lignende programmer kan erstatte krav til fagretning.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Prosjektledererfaring med budsjett-/økonomiansvar
 • Det vil være en fordel å ha erfaring med pedagogiske og didaktiske prinsipper
 • Relevant arbeidserfaring fra museum eller tilsvarende virksomhet vil bli vektlagt
 • Kjennskap til teorier om eller arbeid med ekstremisme vil være en fordel
 • Gode ferdigheter innen IKT og sosiale medier
 • Det er ønskelig med kjennskap til budsjettarbeid/budsjettforståelse
 • Det er ønskelig at du har sertifikat

Personlige egenskaper

 • Gode pedagogiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Du bør være initiativrik og evne å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Du mestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdag
 • Stillingen medfører direkte kontakt med tidsvitner og skoleklasser. Evne til å skape gode relasjoner og trygghet er en forutsetning for å utvikle et godt undervisningsprogram. Personlig egnethet vil derfor vektlegges svært høyt.

Generell informasjon


Dette er et 100% vikariat med mulighet for forlengelse. Noe helgearbeid og noe reisevirksomhet må påregnes. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Lønn:
Stillingen lønnes som stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 60-70 (som for tiden er kr 532 300 – 640 200 pr år). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Som ansatt ved 22. juli-senteret har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ved 22. juli-senteret er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne/hull i CVen. Vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved: direktør Lena Fahre, telefon: 970 39 229.

Om oss


22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

22. juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015, og har vært underlagt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Fra 1. juli 2019 er 22. juli-senteret underlagt Kunnskapsdepartementet.

22. juli-senteret åpnet dørene for publikum 22. juli 2015, fire år etter terrorangrepet i 2011. Senterets undervisningsprofil har blitt betydelig styrket i løpet av de fire årene som har gått og i dag er senteret et læringssenter med et tydelig samfunnsoppdrag.