Hopp til innhold

Katastrofeekspertene

Etter 22. juli 2011 tok en av ungdommene som overlevde angrepet på Utøya initiativ til å opprette en ekspertgruppe. Denne ekspertgruppen skulle undersøke hvordan det var å leve videre etter terrorangrepet. Målet var å få kunnskap om hvordan barn og unge kan få best mulig oppfølging etter alvorlige personlige katastrofer.

Tegninger: Et barn har en stor snakkeboble med teksten: Misbruke, Mord, Hat, Terror, Ondskap, Død. En mann er tydelig ukomfortable.
Tegninger: Samtaler om vanskelig tematikk

Av Stine Furan, 22. juli-senteret.

Publisert: juni 2020

Redigert: januar 2023

Etter 22. juli 2011 tok en av ungdommene som overlevde angrepet på Utøya initiativ til å opprette en ekspertgruppe som skulle undersøke hvordan det var å leve videre etter terrorangrepet. Denne gruppen bestod av ni ungdommer som opplevde terrorangrepet. Gjennom hjelp fra barneombudet søkte de og fikk midler fra Helsedirektoratet til å utarbeide en rapport om livet etter Utøya 22. juli 2011: Katastroferapporten. Målet med rapporten var å samle inn kunnskap som kan bidra til at barn og unge som opplever alvorlige personlige katastrofer, kan få best mulig oppfølging og tilrettelegging.

Ekspertgruppen var 16 og 17 år gamle da arbeidet med undersøkelsene startet, og bestod av tre gutter og seks jenter som alle representerte seg selv, og ikke AUF. Ungdommene var eksperter på livet etter et terrorangrep – de har førstehåndskompetanse om hva som er viktig etter en hendelse som terrorangrepet 22. juli. Ekspertgruppen delte sine personlige erfaringer fra hvordan de opplevde å bli ivaretatt av blant annet skolen og hjelpeapparatet. De fortalte også fra hvordan de opplevde møter med pressen og oppfølgingen fra bistandsadvokater.

Ungdommene i ekspertgruppen er kritiske til å bli presentert som én gruppe med identiske opplevelser av 22. juli og tiden etterpå. Hver person som overlevde Utøya har sin opplevelse av det som skjedde, sine individuelle behov og sin egen historie. Tross i dette, kan deres ulike erfaringer samlet sett gi grunnlag for råd om hvordan man best ivaretar behovene til barn og unge i krise. Ettersom ungdommene er fra ulike steder i landet, sier også rapporten om variasjonen i den lokale oppfølgingen.

I løpet av de siste årene har det kommet mange publikasjoner som omhandler terroren 22. juli 2011. Funn fra forskning og evalueringen etter den psykososiale oppfølgingen etter Utøya sammenfaller med ungdommenes erfaringer. I 2016 møttes katastrofeekspertene på nytt for å snakke om hvordan det gikk med dem fem år etter terrorangrepet, fire år etter siste møte i ekspertgruppa. Noen av temaene fra den første rapporten var mindre relevante fem år etter, mens andre temaer, som for eksempel hjelpeapparatets oppfølging av ungdommene og familiene, var minst like relevante i 2016 som de var fem år tidligere.

Kilder