Hopp til innhold

Hva er PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som kan ramme mennesker som har vært utsatt for en traumatisk hendelse. De fleste som utsettes for et slikt traume vil oppleve akutte psykiske og kroppslige reaksjoner i etterkant. Hvis plagene vedvarer kalles det posttraumatiske stressreaksjoner.

Tegning. Ung person ser ned i gulvet. Over hodet på personen er det små illustrasjoner av mennesker og våpen som svever rundt.
Tegning: PTSD

Av Stine Furan, 22. juli-senteret.

Publisert: juni 2020

Redigert: februar 2023

Postraumatiske stressreaksjoner kan være depressive tanker, sterk frykt, påminnelser og gjenopplevelse av hendelsen. PTSD kan påvirke hverdagen i stor grad, og mange faller fra skole og arbeidsliv.

Ifølge Landsforeningen for PTSD anslås det at 1-2% av befolkningen i Norge til enhver tid har PTSD, men få kjenner til diagnosen. Du kan utvikle PTSD hvis du opplever en naturkatastrofe, et terrorangrep, en ulykke, blind vold eller overgrep. Mange utvikler også PTSD hvis de har blitt mobbet over tid, hvis de har hatt en utrygg oppvekst eller har flyktet fra krigsområder.

Kilde