Hopp til innhold

HR- og administrasjons-ansvarlig

Vi søker HR- og administrasjonsansvarlig på 22. juli-senteret

En hånd på en skjerm med skrift. Fra teksten som er i fokus kan man lese "22. juli aldri mer oss og dem."
Fra utstillingen "10 ÅR ETTER:"

Søknadsfrist 10. desember 2020

Se utlysningen på Jobbnorge

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon skal 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet for skoleverket og allmennheten.

Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22.juli 2011 og beslektet tematikk i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet.

Om stillingen

Trives du med spennende og varierte arbeidsoppgaver? Vi søker deg som har erfaring fra statlig virksomhet innen HR-områder som personalforvaltning, lønn, arbeidstid, ferie, permisjoner, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og ulike rapporteringer. Du vil også ha ansvar for andre administrative oppgaver og forbedrings- og utviklingsarbeid i vår virksomhet. Du rapporterer til direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og følge opp saker på alle HR-faglige områder
 • Bidra til å implementere og videreutvikle sak-arkivsystem
 • Utarbeide og revidere prosedyrer og internt forbedrings- og kvalitetsarbeid
 • Utarbeide og revidere virksomhetens ROS-analyse og avvikssystem
 • Lederrådgivning og stedfortrederfunksjon for direktør
 • Ulike driftsoppgaver i oppbygging av ny virksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse (masternivå) eller tilsvarende kvalifiserende praksis
 • Erfaring fra HR i statlige organisasjoner
 • Erfaring fra saksbehandling og utredninger på overordnet nivå
 • Erfaring fra personaloppfølging og utviklingsarbeid
 • God kunnskap om gjeldende lov og avtaleverk
 • Erfaring med å utforme presentasjonsmateriell
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kompetanse i bruk av Excel og andre IKT verktøy

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne og evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å ta initiativ og aktivt være med å utvikle HR-fagområdet
 • Analytisk og evne til å sette oppgavene i en helhetlig sammenheng
 • Grundig og trygg i dine vurderinger
 • Ha et sterkt ønske om å være med å bidra til gode resultater og organisasjonsutvikling
 • Har en velutviklet rolleforståelse og en svært god forståelse av samfunnsoppdraget til 22. juli-senteret

Personlig egnethet blir vektlagt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

 • Et miljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bidra til et viktig samfunnsoppdrag

Lønn


Stillingen lønnes som stillingskode (1364) seniorrådgiver i lønnspenn kr 535 200 -643 000 (tilsvarende ltr 60 – 70 per 1.oktober 2020), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering


Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå KONFIDENSIELT og autorisert.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Direktør, Lena Fahre, e-post: lena.fahre@22julisenteret.no

eller Guri Løbø i DSS, mobil: 406 38 113