Hopp til innhold

Formidler

Er du den formidleren vi ser etter?

Omfang: Fulltid | Varighet: Fast

Søknadsfrist 11. juni 2021

Arbeidsoppgaver

Som underviser skal du bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av 22. juli-senterets undervisningsopplegg, både i fysisk undervisning og digitalt. I tillegg til undervisning skal du bidra til formidlingen i utstillingen. Videre skal du samarbeide med relevante utdanningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner sammen med de andre i teamet.

Noe helgearbeid og noe reisevirksomhet må påregnes. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller mastergrad med PPU
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
 • Erfaring fra undervisning og/eller formidling
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av digital undervisning
 • Gode ferdigheter innen IKT og sosiale medier

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring fra museum eller tilsvarende virksomhet vil bli vektlagt
 • Kjennskap til teorier om eller arbeid med ekstremisme, rasisme og liknende fagfelt vil være en fordel
 • Det er ønskelig at du har sertifikat

Personlige egenskaper

 • Gode pedagogiske evner, lyttende og interessert i 22. juli-senterets hovedmålgruppe – skolelever
 • Gode samarbeidsevner, forståelse og engasjement for 22. juli-senterets samfunnsoppdrag
 • Du bør være initiativrik og evne å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Du mestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr

Lønn: 458 900 kroner/ltr. 51 – 604 700 kroner/ltr. 66. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt ved 22. juli-senteret har du:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid
Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.22julisenteret.no

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger ved: direktør Lena Fahre, telefon: 970 39 229.

Mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ved 22. juli-senteret er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne/hull i CVen. Vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Om oss

22. juli-senteret er et minne- og læringssenter som formidler kunnskap om og konsekvensene av terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon skal 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet for skoleverket og allmennheten.

Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet.

22. juli-senteret åpnet dørene for publikum 22. juli 2015, fire år etter terrorangrepene. Senterets undervisningsprofil har blitt betydelig styrket i løpet av de seks årene som har gått, og i dag er senteret et læringssenter med et tydelig samfunnsoppdrag.