Hopp til innhold

Økonomiansvarlig

Vi søker økonomiansvarlig på 22. juli-senteret.

En mann står å ser på en utstilling med en stor ødelagt urskive. Det er tekst i utstillingen.
Besøkende ser på urskiva fra Møllergata 19. i Samtalen om 22. juli

Omfang: Heltid | Fast
Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 6. november 2022

Om 22. juli-senteret

22. juli-senteret er et nasjonalt minne- og læringssenter som formidler kunnskap om årsaker til og konsekvenser av terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon skal 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet for skoleverket og allmennheten.

Om stillingen

22. juli-senteret skal videreutvikle det interne arbeidet med økonomistyring, regnskap, internbudsjett og innspill til statsbudsjettet. Vi søker en erfaren økonomiansvarlig som får ansvar for å videreutvikle våre budsjett- og regnskapssystemer og rutiner på økonomifeltet.

Vi ser etter deg som er vant til å tenke systematisk og strategisk. Du er grunnleggende utviklingsorientert, samtidig som du også ivaretar rutineoppgaver. Du skal ha ansvar for rapportering, risikostyring, internkontroll og andre administrative oppgaver.

Som vår økonomiansvarlig vil du bidra inn i arbeidet med å drifte, videreutvikle og styrke økonomi- og virksomhetsstyringen. Du vil rapportere til direktøren og inngå i 22. juli-senterets administrasjonsteam.

Det er en forutsetning at du kjenner det statlige økonomiregelverket godt. Det er en fordel om du også har kompetanse innen HR og/eller arkiv/personvern. Det kan bli aktuelt at du bidrar aktivt inn i andre arbeidsområder i administrasjonen, for eksempel i rekruttering, utvikling av rutiner innen arkiv og personvern mv.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide økonomiske analyser og relevant styringsinformasjon
 • Analysere og videreutvikle økonomistyringen ved 22. juli-senteret
 • Økonomisk planlegging og budsjettering
 • Budsjettoppfølging, rapportering og prognosearbeid
 • Rutineutvikling og utviklingsarbeid på økonomifeltet
 • Saksbehandling, rådgivning og veiledning innen stillingens ansvarsområde

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen økonomi
 • Inngående kjennskap til det statlige økonomiregelverket, samt til DFØs systemer for budsjett- og regnskapsarbeid
 • Omfattende erfaring med utvikling av rutiner på økonomifeltet
 • Erfaring fra etatsstyring og styringsdialog
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra statlig HR-arbeid, arkiv og/eller arbeid med personvern
 • Erfaring fra administrativt arbeid i mindre statlige virksomheter vil telle positivt

Personlige egenskaper

 • Du arbeider strategisk, og er analytisk, nøyaktig og helhetsorientert
 • Du er selvstendig, initiativrik, har gjennomføringsevne, og kan omsette teori til praksis
 • Du tar initiativ og har en positiv innstilling til utfordringer
 • Du er en god lagspiller og har meget gode samarbeidsevner
 • Du har forståelse for 22. juli-senterets samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, fleksitid og støtteordning for trening
 • Arbeidsplass midt i Oslo sentrum
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver med årslønn fra 700 000 til 900 000 kroner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Rekruttering til mangfold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Arbeidskrav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger ved seniorrådgiver Nille Lauvås, 977 44 382.