Hopp til innhold

Lærerkurs: Hvordan undervise om 22. juli?

Vi inviterer til et tverrfaglig kurs for lærere i ungdomsskolen og videregående på 22. juli-senteret og Utøya 17.-18. oktober.

Flere menneker sitter på stoler, en side har svart tre vegg med vinduer og en ren glass side med lyst tre.
Hegnhuset på Utøya under lærerkurs, 20. oktober 2023

ARRANGEMENT

17. oktober 10:00 - 18. oktober 17:00

22. juli-senteret og Utøya

Pris: Arrangørene dekker reise, kost og losji.

I år er det 13 år siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya, og for de fleste elever er det en historisk hendelse de ikke har egne minner om.

Skolens læreplaner sier at elever skal lære om 22. juli i sammenheng med å delta i og videreutvikle demokratiet, og å forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme.

Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya ønsker å styrke læreres kompetanse og ferdigheter til å undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap. Vi inviterer derfor til et tverrfaglig kurs for lærere i ungdomsskolen og videregående skole.

Praktisk informasjon

 • Lærerkurset er gratis.
 • Kurset har 35 plasser.
 • Vi oppfordrer lærere fra hele Norge til å søke.
 • Reise, kost og losji dekkes av arrangører.

Søknadsfrist: 15. september 2024

På lærerkurset får du:

 • Økt kunnskap om og kompetanse i å undervise om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011
 • Økt kompetanse til å styrke barn og unges demokratiske engasjement i sammenheng med 22. juli-undervisning
 • Kjennskap til konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap
 • Utveksle erfaringer og samarbeide med andre engasjerte lærere

Det er en forventning at kursdeltakerne deler kunnskap og materiell med kollegaer i etterkant av kurset. Derfor er det en fordel hvis to lærere fra samme skole deltar, men det er ikke et krav.

En gruppe mennesker ses bakfra, der de sitter på stoler i en halvsirkel og ser mot en person som står med foldede hender og snakker.
Lærere på lærerkurs på 22. juli-senteret.

Kriterier for deltakelse:

 • Du må kunne delta på begge kursdagene torsdag 17. oktober og fredag 18. oktober 2024.
 • Du underviser på ungdomsskolen eller videregående skole skoleåret 2024/2025.
 • Du ønsker å delta i erfaringsutvekslinger sammen med andre dyktige lærerkolleger.

Program:

Dag 1 (på 22. juli-senteret og Utøya):

Introduksjon og besøk i 22. juli-senterets utstilling og om undervisning. Omvisning på Utøya i et utdanningsperspektiv – minne, læring og engasjement.

Dag 2 (på Utøya):
Hvordan undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap? Konkrete tips og verktøy gjennom workshops med utgangspunkt i faglig ekspertise hos 22. juli-senteret, Utøya og Det Europeiske Wergelandsenteret.

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret – 
Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 46 medlemsstater, inkludert Norge. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Hovedkontoret ligger i Oslo, men senteret har også stab i Bosnia-Hercegovina, Hellas og Ukraina.
EWC har samarbeidet med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 om etableringen av et helhetlig nasjonalt læringstilbud tilknyttet Utøya og Regjeringskvartalet.

Utøya – 
Utøya er et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år deltar tusenvis av skoleelever, konfirmanter og engasjert ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber og idrettslag på demokrativerksted på Utøya. Hit kommer de for å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de aktivt kan fremme demokratiske verdier og stå opp mot anti-demokratiske holdninger i samfunnet.
Utøya er også en møteplass og læringsarena for unge mennesker over hele verden som kjemper mot ekstremisme og anti-demokratiske krefter og for menneskerettigheter og demokratiske verdier. Hvert år kommer ungdomsledere, aktivister og andre engasjerte unge mennesker fra mange land til Utøya for dialog, samarbeid, erfaringsutveksling og håp.
Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

22. juli-senteret – 

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

22. juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015, og har vært underlagt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Fra 1. juli 2019 er 22. juli-senteret underlagt Kunnskapsdepartementet.