Tilrettelagt undervisning for voksenopplæring

Helt siden åpningen i 2015 har etterspørselen fra voksenopplæringssentrene i Oslo og omegn vært stor. For å sørge for at 22.juli-senteret tilbyr et best mulig tilbud til denne gruppen, er vi inne i en prosess hvor vi utvikler et tilpasset opplegg i tett samarbeid med lærere og voksenopplæringssentrene.

I møte med grupper fra voksenopplæringen vil vi ta utgangspunkt i språklige forutsetninger, samt legge til rette for en åpen og gjensidig kulturell videreutvikling. I undervisningen blir grupper fra voksenopplæringen kjent med fakta rundt terrorangrepene i 2011, og med dette som utgangspunkt reflekterer vi over grunnleggende verdier og utfordringer i samfunnet.  Undervisningen legger til rette for dialog og diskusjon knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter.

Undervisningen er tilpasset kompetansemålene for læreplanen for samfunnskunnskap og norsk (nivå A2 og B1). Slik kan 22. juli-senteret komplementere voksenopplæringssentrets eget tilbud og supplere innsatsen for å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i det norske samfunnslivet.

Bookingskjema finner dere her.

Særskilte hensyn i tilbudet til voksenopplæringsgrupper

I voksenopplæringsgruppene er det ofte mennesker som har personlige erfaringer knyttet til krig, konflikt og terror. Formidlerne i 22. juli-senteret er bevisste omkring at det kan være utfordrende å nærme seg 22. juli-tematikken med et slikt utgangspunkt. Vi oppfordrer lærere og elever til å snakke om tematikken og sette seg inn i hva utstillingen inneholder i forkant av besøket. For å på best mulig måte ivareta grupper og enkeltindivider, vil vi gjerne ha tett dialog med dere om utfordringer og tilrettelegging både før og etter et besøk i senteret.