Del din historie med 22. juli-senteret: Innsamling av skriftlige vitneberetninger

22. juli-senteret ønsker å være en arena hvor personlige historier fra og om terrorangrepene 22. juli 2011 løftes frem og settes inn i en større sammenheng. Vår nye satsning Vitneprosjektet, er både et undervisningsopplegg med vitnesamtaler for skoleklasser i senteret, og et dokumentasjonsprosjekt. Gjennom å samle inn personlige fortellinger, søker prosjektet å bidra til at historien om 22. juli videreføres og bevares for ettertiden.

Vitneprosjektets undervisningsopplegg lanseres i januar 2018, men vi starter innsamlingen av skriftlige vitneberetninger allerede nå. Bærer du på en historie fra eller om 22. juli som du ønsker å dele, inviterer vi deg til å sende inn en tekst til 22. juli-senteret.

Hva menes med en «skriftlig vitneberetning»?

Med «vitneberetning» mener vi en førstehåndsfortelling om en tid eller hendelse, fortalt av en som selv opplevde den. En skriftlig vitneberetning er en slik fortelling satt til papiret. Det er vanskelig å gi noen fasitsvar på hva innholdet i en slik tekst kan være, og vi er åpne for mange ulike typer bidrag. Eksempler er alt fra en tekst som beskriver minnene fra 22. juli og tiden etterpå, dagboksnotater eller dikt. Det kan også være personlig refleksjoner rundt hvor Norge står i dag, sett i lys av terrorangrepene, seks år etter. Utgangspunktet er at historiene skal velges ut og komme fra de som ønsker å fortelle, og være nettopp personlige beretninger.

Hva skal tekstene brukes til?

Tekstene vil samles inn som dokumentasjon av minnene fra 22. juli. For de som ønsker det, kan tekstene på sikt også inngå som en del av våre kommende digitale læringsressurser på nett. Her vil de i så fall inkluderes i en egen seksjon hvor elever møter personlige fortellinger fra terroren.

Hvilke historier ser vi etter?
22. juli-senteret mener at et mangfold av ulike typer beretninger kan bidra til å styrke vår kjennskap til og forståelse av 22. juli – i dag og for fremtiden. Terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya rammet noen direkte, mens andre opplevde dem på avstand. Noen lever fortsatt med vonde minner, traumatiske erfaringer, med sorg og savn. For andre har terroren kommet mer på avstand. Enten du kom tett på terroren som overlevende eller etterlatt – eller om du på en annen måte har opplevelser fra eller om 22. juli som du ønsker å formidle videre, er du velkommen til å bidra med din historie.

Kan jeg være anonym?

De som ønsker å bidra med en tekst bestemmer selv hvorvidt historiene skal deles med elever og andre som bruker 22. juli-senteres fremtidige nettressurser, eller om de kun skal bevares i vårt arkiv. For de som gjerne vil dele historien sin, men ikke ønsker å bruke fullt navn, kan vi også publisere tekstene anonymt.

Ønsker du å bidra med din fortelling? Send teksten som vedlegg i e-post merket «Min personlige historie» til vitneprosjektet@22julisenteret.no. Skriv i selve e-posten om du vil at teksten skal inkluderes som læringsressurs sammen med andre personlige fortellinger eller ikke. Legg ved en merknad dersom du ønsker å være anonym.

Mer om vitneprosjektet kan du lese her.

Har du ytterligere spørsmål eller innspill? Ta kontakt med vitnekoordinator i 22. juli-senteret, Maja Gudim Burheim på e-post: maja-gudim.burheim@dss.dep.no