22. juli-senterets vitneprosjekt

Vitneprosjektet er et nytt undervisningsopplegg som lanseres for skoleklasser ved 22. juli-senteret i 2018.

I undervisningsopplegget vil elever møte mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold. Ved å løfte frem overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren, ønsker vitneprosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres.

Vitnenes fortellinger er verdifulle, både fordi de gir innsikt i hva som skjedde og hvordan det virket inn på enkeltmennesker og samfunn, men også fordi de minner oss om at det skjedde. Møter mellom vitner og skoleklasser er en sterk måte å formidle historiene fra 22. juli på, men ved å lytte til de berørtes historier, og komme i dialog med vitnene, får også elevene mulighet til å være aktører i vår felles minneprosess og utvidelsen av den offentlige, demokratiske samtalen om 22. juli. Høsten 2017 starter de første elevene som ikke var født 22. juli på skolen, og i fremtiden vil historiene fra de som var der bli enda viktigere for å forstå hva som skjedde. De som er berørt, vil alltid bære med seg sine, unike historier fra angrepene, men et viktig formål med vitneprosjektet er å skape nærhet til disse historiene, slik at elevene selv kan reflektere rundt og skape egne erfaringer knyttet til 22. juli.

Flere overlevende og pårørende har fortalt sine historier i media og i biografier. Andre har gitt uttrykk for et ønske om å fortelle, uten at de har funnet anledning til det. 22. juli-senteret ønsker gjennom vitneprosjektet å være en arena hvor fortellingene kan fortelles i et trygt rom og settes inn i en større sammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i interaksjon mellom elever og vitner, tilrettelagt av formidler. På sikt vil prosjektet også formidle vitneberetninger som digitalt innhold på nett, inkludere videoklipp og skriftlig materiale.

Prosjektet sees i sammenheng med 22. juli-senterets overordnede mandat som et læringssenter hvor minne balanseres med kunnskap om 22. juli 2011.

Veien frem mot lansering i 2018

Frem mot lansering vil 22. juli-senteret utvikle det faglige innholdet og forankre vitneprosjektet i senterets mandat i tett dialog med AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene. Samtidig ønsker vi å gå bredt ut for å komme i kontakt med vitner, som er prosjektets viktigste ressurs.

I mars 2017 ble det ansatt en vitnekoordinator, som vil ha ansvar for kontakt, oppfølging og ivaretakelse av deltakerne. I løpet av høsten 2017 er målet å inngå avtaler med mennesker som kan tenke seg å bidra inn i prosjektet. Via informasjon til Støttegruppen og AUF, men også andre kanaler, håper vi å nå ut til så mange som mulig som ønsker å fortelle sin historie fra 22. juli – enten i møte med elever, eller gjennom andre typer bidrag.

Dersom du ønsker å delta i vitneprosjektet, eller om du har spørsmål eller innspill, hører vi gjerne fra deg.
Allerede nå er vi i gang med innsamling av skriftlige vitneberetninger. Det kan du lese mer om her.

Kontakt:

Maja Gudim Burheim, vitnekoordinator, 22. juli-senteret:

E-post: maja-gudim.burheim@dss.dep.no
Tlf: 930 12 155