Informasjon til familier med barn

Utstillingen i 22. juli-senteret er ikke laget for barn eller tilpasset barns behov. Den inneholder sterke bilder og vanskelig tematikk som kan være trist og skremmende. Senteret har ingen aldersgrense, men utstillingen er laget for et eldre publikum, og barn under 14 år er utenfor undervisningens målgruppe (9. trinn og oppover). Det kan likevel være tilfeller hvor yngre barn vil ha utbytte av utstillingen, og vi får ofte besøk av barnefamilier. Per nå har vi noe tilrettelegging for de mindre barna, som blant annet kan benytte egne bord med tegnemateriale i paviljongen. I 2017 vil innsatsen for barn under 14 år styrkes.

Mange barn som besøker senteret er opptatt av å få en bedre forståelse av den smertefulle historien som fortelles i utstillingsrommene. Vi utvikler nå et helhetlig tilbud som skal gi barn en mer positiv og trygg opplevelse i 22. juli-senteret. Opplegg og aktiviteter for barn som er tilpasset deres alderstrinn skal forsterke 22. juli-senteret som et familievennlig sted på tross av den vanskelige tematikken.

Kommer du med barn? Vi anbefaler at voksne som ønsker å ha med seg barn til senteret samtaler med barna før et besøk. Det er også verdt å vurdere om man bør vente med å se deler av utstillingen til barnet er litt eldre. Vi anbefaler at barn og voksne går sammen under hele besøket i 22. juli-senteret.