Informasjon til familier med barn

Vi gjør oppmerksom på at utstillingen i 22. juli-senteret ikke er laget for barn eller tilpasset barns behov. Utstillingen består blant annet av sterke bilder og vitneskildringer som kan være triste og skremmende. Vi henvender oss til skoler med undervisningsopplegg for 9. trinn og oppover. Det kan likevel være tilfeller hvor barn som er yngre enn dette vil ha utbytte av utstillingen. Vi anbefaler at de voksne i slike tilfeller samtaler med barna før et besøk i senteret samt vurderer om man eventuelt kan vente med å se deler av utstillingen til barnet er litt eldre. Det er viktig at barn og voksne går sammen under hele besøket i 22. juli-senteret.