Om senteret

Kunnskap er vårt fremste våpen mot hat, vold og ekstremisme.

22. juli 2011 er en viktig del av vår historie og hva som skjedde må formidles til kommende generasjoner. Informasjonen om hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 skal formidles med verdighet og respekt for ofre og pårørende. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

22. juli-senteret ligger i Høyblokka i regjeringskvartalet. Senteret inneholder en utstilling som forteller historien om terrorangrepene 22. juli 2011. I senteret vil besøkende også finne informasjon om planleggingen og byggingen av nytt regjeringskvartal.

22. juli-senteret er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og driftes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.